Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 62. В. Самійленко. «Ельдорадо»
Український гумор і сатира

Всі публікації щодо:
Самійленко Володимир

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, використання в ньому засобів комічного; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, висловлення своїх суджень щодо порушених в ньому проблем; розвивати історичне, критичне мислення, виховувати прагнення стати свідомим громадянином, почуття гумору.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації

до них.

Теорія літератури: гумор, сатира, іронія, антитеза.

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Якщо гумор розважає і веселить, то сатира, котру використовують письменники у своїх творах,— це грізна зброя. Змальовані в сатиричному плані явища суспільного життя, вади людей сприймаються значно гостріше, більше вражають. На жаль, та модель тоталітарної держави, яку створив В. Самійленко в поезії «Ельдорадо», виявилася універсальною. Тож вдумайтесь, наскільки сильним є сатиричне слово, і які думки, спостереження автора не втратили своєї актуальності й донині.

III. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

Виразне читання, аналіз вірша В. Самійленка «Патріоти», висловлення власних міркувань про способи вияву патріотичних почуттів.

2. Виконання тестового завдання за твором В. Самійленка.

У рядках

Але він не тую картину

Вбачав, що круг його була:

Він бачив душею Вкраїну

І все, що вона добула.

йдеться про те, що герой:

+ а) бачив реальну картину злиденного життя в Україні;

б) був поетом, оспівував здобутки України;

в) був мовчазним і всі переживання тримав у душі.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Слово вчителя.

«Для В. Самій ленка — сатирика й гумориста — значно більшу від комічної ситуації вагу має комічне подання певного факту, явища. Промовистим свідченням тут виступає «Ельдорадо». Під іменем легендарної, нібито багатої і щасливої країни виведено тогочасну самодержавну Росію. Твір побудовано на загалом відомому до того часу контрасті висловлювань... У перших трьох рядках кожної строфи розгортається зумисно піднесене й пишне змалювання усіляких благоденсів і свобод мешканців країни, четвертий же рядок, прикликуваний римою від другого рядка, своїм змістом незмінно перекидає всю описувану картину, яка відтак діаметрально переосмислюється, в ретроспективі, розкриваючи повторні, гнітючі явища суспільного життя»,— так пише про вірш В. Самійленка «Ельдорадо» літературознавець, дослідник його творчості М. Бондар. Подивимося, наскільки ці думки співпадатимуть із нашими.

2. Виразне читання вірша «Ельдорадо».

3. Словникова робота.

Держиморда — грубий виконавець, поліцейський; острог — в’язниця, тюрма; дяка — подяка;

«блюде» — дотримується;

дба — дбає, піклюється, турбується;

«без проволочки» — канцелярський термін — без затримки, швидко;

хрести — тут: нагороди;

спілка — спільнота, товариство, громада;

цензура — орган, який контролює друковану продукцію, художню творчість в інтересах існуючої влади;

ліберальна — не дуже сувора, демократична;

черкає — викреслює;

значні — багаті, ті, що при владі;

лакеї — прислуга;

москалі — зневажлива назва росіян;

«хахли» — презирлива назва українців;

мішанина — суміш.

4. Обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда, спостереження над текстом, виконання тестових завдань.

— Які вади тогочасного суспільства висміює й різко засуджує поет? (Тиранію, несправедливість, пияцтво, утиски цензури, занедбання, занепад рідної мови, міжнаціональну ворожнечу та ін.)

— Який вид комічного використовує автор? (Сатиру.)

— На яких засобах комічного побудовані строфи вірша? (Антитезі, повторах, канцеляризмах, іронії, парадоксах.)

— Наведіть приклади кожного із цих засобів, наприклад: іронія — «всі пани працюють щиро — Язиками, язиками»; парадокс — «І живуть вони так дружно — Як собаки, як собаки».

— Прокоментуйте зміст кожної строфи вірша. (Наприклад: у першій строфі описується далека пишна і вільна країна, де кожен живе щасливо, але лише кожен держиморда — той, хто має владу, грубу силу, багатство. Слово держиморда часто вживалося в кінці XIX ст. в народі, у сатиричній літературі стосовно грубих поліцейських, гонителів свободи, представників репресивних органів.)

— Які рядки можна вважати актуальними й у наші часи? (Там говорять по-французьки Не то значні, а й лакеї,

А пани всі мови знають —

Крім своєї, крім своєї.)

— Виконайте тестові завдання.

1) У рядках

Суд там скорий: як ти винен,

То зашлють «без проволочки»,

А не винен, то й відпустять —

Без сорочки, без сорочки.

висміюється, засуджується S а) здирництво, хабарництво в судах;

б) прийняття швидких рішень без розслідування;

в) канцелярську мову суддів;

г) недотримання норм етикету, пристойності.

2) У рядках

Там широка воля слову:

Кожний пише все, що знає,

А цензура ліберальна—

Все черкає, все черкає.

говориться про:

а) демократичну пресу;

б) неохайність цензури;

+ в) заборону на правдиве слово;

г) бездарність письменників.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.

1) Визначте віршовий розмір і його вплив на звучання поезії «Ельдорадо».

(Чотиристопний хорей, що надає віршеві енергійного звучання, виділяє ключові слова.)

2. Підберіть ситуативні антоніми з вірша:

воля — (острог)

дбає — (карає)

вода — (горілка)

пише — (черкає)

племін мішанина — (Русь єдина)

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть речення.

«Назва вірша «Ельдорадо» вжита (в якому?) значенні». (Іронічному.)

«Модель тоталітарної держави, створеної в поезії В. Самійленка «Ельдорадо», є...» (Універсальною.)

«Вірш «Ельдорадо», на мою думку ...»

VII. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати вірш «Ельдорадо», висловлювати свою думку щодо прочитаного.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.