Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Література

1. Програма з української літератури (для шкіл з українською мовою навчання) 5—12 класи/За загальною ред. Р. В. Мовчан.—К.: Перун, 2005.

2. Аркас М. Історія України-Русі. — К.: Вища школа, 1991. — 456 с.

3. Грицай М. С., Микитась В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література.— К.: Вища школа, 1989. — 413 с.

4. Грушевський М. Ілюстрована історія України.— Львів 1913. — К., 1990. (Репринтне видання «Золоті ворота») — «Радуга».— 524 с.

5. Дудар Є. Профілактика совісті. — К.: Дніпро, 1981.— 365 с.

6. Історія української літератури XX ст. Книга перша.— К.: Либідь, 1994. — 781 с.

7. Калениченко Н. Л. Михайло Коцюбинський.— К.: Дніпро, 1984.— 188 с.

8. Кирилюк Є. П. Тарас Шевченко. Життя і творчість.— К.: Держви- дав худ. л-ри., 1964.— 677 с.

9. Киричок М. П. Шляхи розвитку української драматургії і театру в другій половині XIX століття // Українська мова і література в школі.— 1977.— № 6.— С. 55—70.

10. Луговий Ол. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи.— К: Дніпро, 1994.— 335 с.

11. Падалка Н. І. Вивчення творчості І. Карпенка-Карого (І. Тобілевича) в школі.— К.: Рад. школа, 1970.— 150 с.

12. Паращич В. В. Українська література. 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл з українською мовою навчання).— X.: Вид-во «Ранок», 2009.

13. Пінчук С.П. «Слово о полку Ігоревім» у перекладах українських радянський поетів // Українська мова і література в школі.— 1984.— №2.

14. Приходько Ф. А. Коцюбинський-новеліст.— X.: Прапор, 1965.— 288 с.

15. Сосюра В. Вибране.— К.: Дніпро, 1972.— 307 с.

16. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. У чотирьох книгах.— 4-те вид.— К.: Рось, 1995.— 703 с.