Уроки з української літератури 8 клас

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що "вбирає" свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

Усна народна творчість. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень. Родинно-побутові пісні "Місяць на небі, зіроньки сяють", "Цвіте терен, цвіте терен".

Родинно-побутові пісні "Сонце низенько, вечір близенько", "В кінці греблі шумлять верби", "За городом качки пливуть", "Світи, світи, місяченьку", "Лугом іду, коня веду". Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.

Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні "До бору, дружечки, до бору, "А брат сестрицю та й розплітає", "Розвий, сосно, сімсот квіток", "Летять галочки утри рядочки", "Ой матінко, та не гай мене". Естетична специфіка весільної пісні як обрядової.

ВЧ №1. Інсценування народного весілля. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників.

Українські народні балади "Бондарівна", "Ой летіла стріла", "Ой на горі вогонь горить", "Козака несуть". Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).

ЛРК №1. Весілля в традиціях і обрядах рідного краю. Контрольна робота №1 (тести) за розділами "Вступ" та "Усна народна творчість".

Українська середньовічна література XI — XV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

Перекладна література.

Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.

Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. "Повість минулих літ" — історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво-Печерського монастиря.

Києво-Печерський патерик як пам'ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора-чорноризця.

Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст. TЛ: Ренесанс і бароко.

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка). "Історія русів" (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту.

Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко"). Семен Климовський. "їхав козак за Дунай". Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні. ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. "Володимир" Ф. Прокоповича — зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Його євангельська, різдвяна й етнічно-побутова основи. Відродження вертепної традиції в наш час.

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і "сродний труд". Філософський трактат "Вступні двері до християнської добронравності".

Григорій Сковорода. Збірка "Сад божественних пісень". Поезії "Всякому місту — звичай і права", "De libertate".

Григорій Сковорода. Збірка "Байки харківські". Повчальний характер і художні особливості притч-байок "Бджола та Шершень" і "Собака і Вовк".

РЗМ №ґ. Усний твір-роздум за творчістю Григорія Сковороди. Підготовка до контрольного домашнього твору.

Контрольна робота №2 (відповіді на запитання за розділом "Давня українська література").

Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: Т. Шевченко. П. Куліш, Л. Глібов, Марко Вовчок, Ю. Федькович.

Іван Котляревський. " Енеїда"(скорочено). Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення "Енеїди". ТЛ: травестія, пародія, бурлеск.

І. Котляревський "Енеїда" (скорочено). Національний колорит зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова Утвердження народної моралі (картина пекла, раю) в дусі просвітительства.

Іван Котляревський "Наталка Полтавка". Соціально-побутова драма " Наталка Полтавка" — перший твір нової української драматургії Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.

ВЧ №2. Виразне читання фрагментів драматичних творів. І. Котляревський "Наталка Полтавка".

РЗМ №2. Контрольний твір за творчістю І. П. Котляревського.

Григорій Квітка-Основ'яненко — батько української прози, один із перших у Європі "творців людової повісті" (І. Франко). "Маруся" — перша україномовна повість української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.

Григорій Квітка-Основ'яненко. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в "Конотопській відьмі". Іронія і сатира у повісті, поєднання реалізму і фантастики.

ПЧ №1. Г. Квітка-Основ'яненко. "Салдацький патрет". Контрольна робота №3 (тести за творчістю І. Котляревського і Г. Квітки-Основ'яненка).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.