Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Прадавня українська література»
Прадавня українська література

Всі публікації щодо:
Оригінальна світська література
Перекладна світська література
Перекладна церковна література
Фольклор

Тема. Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Прадавня українська література»*.

Мета: аналізувати й узагальнити вивчене з літератури І етапу її розвитку; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою корекції, розвивати пам’ять, образне й логічне мислення, вміння висловлювати власні думки, аналізувати твори різних жанрів; виховувати кращі людські якості на основі загальнолюдських цінностей, оспіваних у давній літературі.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: народна драматургія, її жанри, літопис, повчання, колективний герой, автор.

* Учитель також може використати видання: Паращич В. В. Українська література. 9 клас (для російських шкіл): Комплексний зошит для контролю знань. — Х. : Вид-во «Ранок», 2009.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Написання контрольної роботи.

Варіант І

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. З якого твору взято наведений уривок?

Віра бо благодатна по всій землі поширилась. І до нашого народу руського дійшла. Озеро ж закону пересохло, а євангельське джерело, наводнившись і всю землю покривши, аж до нас розлилося.

А Із «Поучення» Володимира Мономаха;

Б зі «Слова про Закон і Благодать»;

В зі «Слова о полку Ігоревім»;

Г з «Опису Києва».

2. В уривку зі «Слова о полку Ігоревім»

Не стало вина кривавого,

Закінчили своє погуляння русичі,

Сватів своїх добре напоїли,

Самі полягли за землю Руську.

ужито:

А метафору;

Б гіперболу;

В порівняння;

Г антитезу.

3. Продовжіть речення.

Основні жанри народної драматургії — …

4. Назвіть перші літописи Київської Русі.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз «Поучення» Володимира Мономаха.

2. Порівняйте образи князя Ігоря, Всеволода та Святослава із твору «Слово о полку Ігоревім».

В и с о к и й р і в е н ь

(Повна, змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми «Прадавня українська література». Б Напишіть твір «Як ідеї «Слова о полку Ігоревім» перегукуються з нашим часом.

Варіант ІІ

П о ч а т к о в и й т а с е р е д н і й р і в н і

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. З якого твору взято наведений уривок?

Пам’ятайте, як учив мудрий Василь, зібравши круг себе юнаків: при старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести без лукавства, а щонайбільше розумом вбирати. Не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато. Очі тримати донизу, а душу вгору.

А Із «Поучення» Володимира Мономаха;

Б зі «Слова про Закон і Благодать» Іларіона;

В зі «Слова о полку Ігоревім»;

Г з «Опису Києва» Іларіона.

2. В уривку зі «Слова о полку Ігоревім»

Вже ж нам про милих своїх

Ні мислю не помислити,

Ні в думці не подумати,

Ні очима їх не побачити,

Вже ж нам серебром-золотом

Довіку не тішитесь!

ужито такі основні художні засоби:

А метафору і порівняння;

Б анафору і тавтологію;

В гіперболу й алегорію;

Г епітет і антитезу.

3. Продовжіть речення.

Головні етапи великої народної родинно-побутової драми- весілля: …

4. Назвіть основні твори перекладної світської літератури.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз твору «Слово про Закон і Благодать» Іларіона.

2. Схарактеризуйте колективний образ русичів, землі Руської у творі «Слово о полку Ігоревім».

Високий рівень

(Повна, змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Складіть і запишіть тези до теми «Основні віхи у становленні та розвитку української літератури від Київської Русі до кінця ХІХ ст.».

Б Напишіть твір на тему «Краса художнього слова у давньоруській пам’ятці «Слово о полку Ігоревім»».

Давня українська література ХІV-ХVІІІ cт.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.