Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Байки Г. С. Сковороди
Прадавня українська література

Всі публікації щодо:
Сковорода Григорій

Тема. Байки Г. С. Сковороди.

Мета: допомогти учням краще усвідомити моральні загальнолюдські цінності та ідеї, що містяться у байках письменника; розвивати навички виразного читання байок, уміння їх аналізувати, висловлювати прагнення до праці за покликанням, до самопізнання та самовдосконалення.

Обладнання: портрет письменника, збірки байок, ілюстрації до них.

Теорія літератури: байка, мораль.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Байка як жанр, про котрий ми будемо говорити на уроці, часто трапляється в усній народній творчості, античній, біблійній та давній українській літературах. За Сковородою, байка має сприяти читачеві у пошуках і розкритті вічних істин. Байки були спрямовані на викриття суспільних вад, піднесення духу громадянської свідомості, людської гідності, культури розуму. Вони прямо чи приховано картали світ зловживань, обман, самодурство, наживу заради наживи, корисливість, тупоумство тощо. Подивимося, чи залишилися ці байки актуальними у наш час.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

(Перевіряються завдання, що виконувались за варіантами. Учні обмінюються інформацією, записують основні моменти. Учитель коментує відповіді учнів.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Для нас, нинішніх читачів, форма байок Г. Сковороди дещо застаріла, оскільки в другій частині — «силі» («моралі») досить детально роз’яснюється суть твору, його мораль, і за розміром вона нерідко більша, ніж сама байка. Та свого часу ці твори були новаторськими. І. Франко відзначав, що байки Григорія Савича «писані гарною, декуди навіть граціозною мовою», а в порівнянні з відомими байкарями давнини вони «десять раз глибші й краще розказані».

2. Виразне читання байки Г Сковороди «Бджола та Шершень».

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

— У чому Шершень звинувачує Бджолу?

— Що для Бджоли є найбільшою радістю?

— Що значить «природне діло» («сродна праця»)?

— Чи згодні ви з думкою автора? Відповідь обґрунтуйте.

— Чим ця байка за формою відрізняється від знайомих нам із дитинства байок Л. Глібова, Є. Гребінки, І. Крилова? (Вона прозова, має «силу», докладно пояснює ідею.)

5. Виразне читання байки «Вовк та Собака».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Евристична бесіда.

— Чи поділяєте ви погляди автора на основу виникнення справжньої дружби?

— Назвіть риси характеру, котрими наділений Вовк? Яку людину він уособлює?

— Які метафорично-алегоричні образи використав автор, характеризуючи своїх героїв? («Хвіст лисячий», «погляд вовчий», «дзеркало душі».)

8. Виразне читання «Байки про котів» із філософського трактату «Алфавіт, або Буквар світу».

9. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

10. Евристична бесіда.

— Яку ідею підносить Г. Сковорода у творі? Чи згодні ви з нею, чому?

— Наведіть приклади із власних спостережень про те, як почуває себе людина, котра не любить своєї роботи. (Лікар, що боїться крові, гидливий; вихователька дитсадка, яка не любить дітей, вони її дратують; льотчик, якого нудить на висоті, і под.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Завдання учням.

✵ Запишіть, як, за Сковородою, називається дорога до щастя.

(Відповіді: 1. Освіта. 2. Чиста совість. 3. «Сродна праця».) (Сам письменник зазначав, що треба «читати блаженні книги, які очищають душу і навчають керувати почуттями».)

2. Міні-диспут.

— Прокоментуйте таке висловлювання Г. Сковороди: «Щастіє твоє и мир твой, и рай твой, и Бог твой внутрь тебе есть».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Я думаю, що Г. С. Сковорода у байках…»

«Справжній друг, на мій погляд…»

«Я згоден (згодна) (не згоден, не згодна) з письменником щодо…»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати, переказувати, аналізувати байки Сковороди.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.