Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Притчі й афоризми Г. С. Сковороди
Прадавня українська література

Всі публікації щодо:
Сковорода Григорій

Тема. Притчі й афоризми Г. С. Сковороди.

Мета: ознайомити учнів із притчами та афоризмами Г. Сковороди, допомогти усвідомити їх ідейно-художнє значення та красу; розвивати навички вдумливого читання, коментування творів, визначення ситуацій, до яких підходять афоризми, розкриття їх прихованого змісту; виховувати кращі людські якості, естетичний смак, любов до мудрого слова.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до життя і творчості, збірки творів.

Теорія літератури: притчі, афоризми.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Перу Г. С. Сковороди належить, як відомо, кілька філософських трактатів. Трактати — це наукові праці, присвячені глибокому теоретичному висвітленню, розгляду якогось окремого важливого питання або проблеми. У своїх творах філософ висуває ідеї, що не втратили своєї актуальності й донині. Наприклад, ідею «сродної праці», ідеї про самопізнання та самовдосконалення. У трактаті «Наркіс. Розмова про те: пізнай себе» Сковорода зазначає, що в кожній людині є «дві натури» — «видима» й «невидима»: «Кожен є тим, чиє серце в ньому: серце вовче — істинний вовк, хоч обличчя людське; серце боброве — є бобер, хоч вигляд вовчий; серце вепрове — є вепр, хоч вигляд бобровий. Лице ж бо і серце — речі різні…» і «Не зовнішня наша плоть, але наша думка — головна наша людина. В ній ми перебуваємо. А вона є нами». Про такі ж мудрі речі говорить письменник і у своїх притчах та афоризмах. Саме вони стануть предметом нашого дослідження.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Виразне читання.

(Учні виразно читають або переказують байки Г. Сковороди, аналізують їх.)

2. Завдання учням.

✵ Поєднайте образи з їх символічним значенням.

Бджола

Справжні вірні друзі

Шершень

Заздрісна до чужої слави й дружби людина

Вовк

Людина, яка працює за своїм покликанням

Господар («Байка про котів»)

Нероба, ледар

Пси Левкон, Фірідам

Людина, яка працює в неприродній для себе справі

Кіт-гість («Байка про котів»)

Трудолюбива людина

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Завдання учням.

✵ Пригадайте, що таке притча, які притчі ви знаєте.

(Притча — коротке оповідання алегорично-повчального змісту. У 8 класі вивчали «Притчу про життя» І. Франка; знайомі з біблійними притчами.)

2. Виразне читання.

(Учні виразно читають уривки із притч Г. Сковороди «Вдячний Еродій» та «Вбогий жайворонок».)

3. Обмін враженнями щодо прочитаного, словникова робота за питаннями учнів.

4. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Які думки притч вам запам’яталися, припали до душі, чому?

— Випишіть «мудрі цитати» з притчі «Вдячний Еродій», прокоментуйте їх зміст.

(«… Охоче ми робимо все те, що святе і бажане…»; «Яка користь з янгольської мови, коли в ній нема доброї думки?»; «Чи є плодом тонка наука, коли недобре серце?»; «Природа блага — всьому початок, а без неї ніколи не бувало благості» та ін.)

— У чому суть байки «Вбогий жайворонок»? (Треба вміти бачити головне, бо можеш звернути увагу на щось привабливе, яскраве і не побачити пастки.)

— Випишіть (або прочитайте) рядки, котрі можуть бути провідними думками притчі «Вбогий жайворонок». («Се і є остаточна істина — побачити, який в кожному ділі гніздиться дух: чи благий, а чи злий»; «Часто під недобрим лицем і під негарною маскою притаєне божественне сяєво і блаженне серце, а в обличчі ж світлім, ангельським — сатана» і т. ін.)

5. Виразне читання.

(Учні виразно читають афоризми Г. Сковороди і коментують їх (можна «ланцюжком»).)

6. Робота з літературознавчим словничком.

Афоризм — коротке, лаконічне судження, яке в стислій, зручній для запам’ятовування формі містить глибоку, мудру думку.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Міні-диспут.

— Чи згодні ви зі складовими гріха й добронравності, визначеними Г. Сковородою?

Складові гріха

Складові добронравності

пристрасть

щиросердечність

заздрість

доброзичливість

ненависть

незлобність

пам’ятозлобіє

прихильність

гордість

лагідність

підлесливість

щирість

неситість

богонадійність

скука

безпечність

каяття

задоволеність

смуток


сум


2. Завдання учням.

✵ Визначте, яку з філософських ідей Сковороди утверджує його висловлювання:

«Бажаєш бути щасливим?.. Для цього не треба їздити за моря, колінкувати перед сильними світу сього, щастя завжди і всюду з тобою, його тільки треба пізнати».

(Ідея про самопізнання та самовдосконалення.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Твори Г. С. Сковороди змусили мене замислитися над тим…»

«Я вважаю, що ідеї поета…»

«Найбільше мені сподобалась думка про те, що…»

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати, переказувати й аналізувати притчі Г. Сковороди, вивчити 4-5 афоризмів, уміти їх коментувати; скласти тези за підручником «Значення творчості Г. Сковороди».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.