Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Тематична контрольна робота. «Давня література. Життя і творчість І. Величковського, Г. Сковороди. Нова українська література»
Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Всі публікації щодо:
Величковський Іван
Сковорода Григорій

Тема. Тематична контрольна робота. «Давня література. Життя і творчість І. Величковського, Г. Сковороди. Нова українська література»*.

Мета: актуалізувати й узагальнити знання учнів, виявити їх рівень з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, зв’язне мовлення, вміння виділяти головне, висловлювати власні судження й обґрунтовувати їх; на прикладах позитивних ідеалів вивчених творів виховувати кращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: ренесансова література, барокова поезія, курйозна, зорова поезія, акровірш, афоризм, основні напрями і стилі, роди і жанри літератури, класицизм, реалізм, романтизм.

* Учитель також може використати видання: Паращич В. В. Українська література. 9 клас (для російських шкіл): Комплексний зошит для контролю знань. — Х. : Вид-во «Ранок», 2009.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Написання учнями контрольної роботи.

Варіант І

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. До козацьких літописів належать:

А «Літопис Самовидця»;

Б «Початковий літопис»;

В «Галицько-Волинський літопис»;

Г «Київський літопис».

2. Яка головна думка вірша Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»?

А засудження губителів природи, нищителів культури в місті;

Б уславлення кращих людських якостей — розуму, совісті, працьовитості;

В уславлення національних героїв України — Б. Хмельницького та ін. ;

Г осуд державних правителів.

3. Допишіть речення.

Ознаками ренесансової літератури є…

4. Які літературні стилі й напрями притаманні новій українській літературі кінця XVIII — початку ХІХ ст. ?

Д о с т а т н і й р і в е н ь

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз епіграм І. Величковського.

2. Передайте зміст і головну думку, «силу» однієї з байок Г. Сковороди.

В и с о к и й р і в е н ь

(Повна, правильна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези до повідомлення «Значення нової української літератури кінця XVIII — початку XIX ст. для розвитку української літератури».

Б Напишіть твір за афоризмом Г. Сковороди «З усіх утрат утрата часу найтяжча».

Варіант ІІ

П о ч а т к о в и й т а с е р е д н і й р і в н і

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. «Літопис Самовидця», «Літопис Гр. Грабянки» описують події часів:

А князівської України;

Б козацької доби;

В татаро-монгольської навали;

Г період Руїни.

2. Хто у вірші Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права» протиставляється за своїми поглядами на життя:

А бідні й багаті люди;

Б розумні та нерозумні люди;

В чесні і нечесні, непорядні люди;

Г сміливі й боязливі люди.

3. Допишіть речення.

Ознаками барокової літератури є.

4. Напишіть, якими є особливості нової української літератури кінця XVІІІ — початку ХІХ ст. щодо літературних стилів.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз курйозних віршів І. Величковського.

2. Передайте зміст і головну думку однієї із притч Г. Сковороди.

В и с о к и й р і в е н ь

(Повна, правильна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези до повідомлення «Значення давньої літератури XIV-XVIII ст. для розвитку української літератури».

Б Напишіть твір за афоризмом Г. Сковороди «Любов виникає з любові; коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.