Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Поема І. Котляревського «Енеїда». Національний колорит твору, використання письменником прийомів бурлеску і травестії
Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Всі публікації щодо:
Котляревський Іван

Тема. Поема І. Котляревського «Енеїда». Національний колорит твору, використання письменником прийомів бурлеску і травестії.

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості твору, його національний колорит; розвивати навички аналізу ліро-епічних творів, літературних явищ, вміння висловлювати власну думку щодо прочитаного; виховувати почуття пошани до культурних, духовних надбань народу, естетичний смак, почуття гумору.

Обладнання: портрет письменника, різні видання поеми, ілюстрації до твору.

Теорія літератури: поема, бурлеск, травестія.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Будем, батьку, панувати,

Поки живуть люди;

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть! —

писав про І. Котляревського Т. Шевченко, високо оцінюючи те, що автор «Енеїди» зробив для розвитку української культури. Сьогодні, продовжуючи знайомство з поемою, ми переконаємося, що І. Котляревський — не лише талановитий письменник, а й великий патріот свого народу, виразник українського національного характеру.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Літературний диктант.

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; перевіряється в парах під керівництвом учителя.)

1) 1798 рік — це рік… (виходу «Енеїди».)

2) Який жанр «Енеїди»? (Бурлескно-травестійна поема.)

3) Що лежить в основі твору? (Античний сюжет і народне життя українців XVIII ст.)

4) Сюжет якого автора наслідував Котляревський? (Верґілія.)

5) Яке завдання дали Енеєві боги? (Заснувати Рим.)

6) Хто з богів захищав Енея, а хто йому перешкоджав? (Венера — мати — допомагала; Афіна (Гера) шкодила.)

7) Які цілком оригінальні сцени є у III частині поеми? (Раю та пекла.)

8) Що таке бурлеск? (Змалювання в жартівливому, зниженому тоні.)

9) Що таке травестія? («Переодягнення», перенесення в інші історичні умови.)

10) Якою мовою написаний твір? (Живою розмовною українською мовою.)

11) Як Котляревський характеризує богів, що живуть на Олімпі? (Дуже негативно: вони пияки, хабарники, інтригани.)

12) Зі скількох частин складається поема і скільки років автор працював над нею? (!з шести частин, 30 років.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання.

(Учні за хрестоматією виразно читають IV, V, VI частини поеми I. Котляревського «Енеїда».)

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.

— Як змінився тон розповіді в поемі. Чому? (Став більш урочистий, героїчний, автор уславлює подвиги козаків.)

— Які нові герої, хоч й епізодичні, привертають увагу? (Низ, Евріал.)

— Яким в останніх частинах твору виступає Еней? (Бувалим, сміливим воїном, а не гультяєм.)

— Як, на ваш погляд, ставляться до проблеми війни герої твору та сам автор? (Герої — як до справи честі; автор — засуджує.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

✵ Знайдіть об’єднуюче поняття.

(Див. с. 139.)

(Відповіді: 1. Подарунки Енея цареві Латину та його родині. 2. Латинська мова. 3. Любовний трикутник.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Останні частини поеми «Енеїда», на мій погляд…»

«Мене вразило…»

«Мені запам’яталося…»

І. ПільчукНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.