Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Презентація проекту дослідження ««Енеїда» І. Котляревського - «енциклопедія українського життя XVIII століття»»
Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Всі публікації щодо:
Котляревський Іван

Тема. Презентація проекту дослідження ««Енеїда» І. Котляревського — «енциклопедія українського життя XVIII століття»».

Мета: розширити, систематизувати й узагальнити знання учнів про твір, що вивчається; розвивати навички дослідницько-пошукової, самостійної роботи із джерелами, координації діяльності в групі, вміння презентувати результати пошуків і досліджень; виховувати допитливість, працьовитість, комунікабельність.

Обладнання: презентаційні матеріали, технічні засоби.

Теорія літератури: поема, бурлеск, травестія, пародія.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Повідомлення, доповідь учня або ознайомлення з відеогазетою.

(Тема. «Український національний характер, менталітет українців у поемі «Енеїда». Наголошується на тому, що головний герой поеми Еней уособлює українського козака; він сміливий, одважний, йому притаманні деякий авантюризм, покладання на Бога у важких ситуаціях, дотепність, уміння розважатися у вільний час і бути самовідданим при виконанні обов’язку.)

2. Повідомлення учениці або інсценівка.

(Тема. Звичаї, традиції, обряди, побут українського народу в поемі «Енеїда». У поемі докладно описуються вечорниці, поминки, похорони, заклинання, лікування та чаклування, ворожіння. Можна підготувати інсценівку — фрагмент вечорниць.)

3. Повідомлення учнів.

1) «Запорозька Січ у змалюванні Котляревського».

(У поемі називаються чини — старшина, судді, підсудки, писарі; дається опис козацького війська, називаються козацькі полки, згадуються імена гетьманів, козацькі пісні, називаються різні види зброї: фузій, флінта, булдимок, яничарка, ратища, гаківниця, палашт, келеп (зробити малюнки зброї, фото з музеїв).)

2) «Народні пісні в поемі «Енеїда».

(Слід назвати пісні, про які йдеться в поемі, представити аудіозаписи або живе виконання.)

3) «Народні танці, інструменти в поемі «Енеїда»».

(Слід назвати танці, показати фото чи справжні інструменти, згадані в поемі; представити один танець; можна зробити відеозапис.)

4) «Народні ігри в поемі «Енеїда»».

(Слід перелічити ігри, подати їх опис, одну-дві продемонструвати.)

5) «Одяг різних верств українського населення другої половини XVIII ст. в поемі «Енеїда»».

(Слід назвати згадане в поемі вбрання українців: жіноче і чоловіче, селянське і панське, буденне і святкове; підготувати відповідні ілюстрації.)

6) «Народні страви у поемі «Енеїда»».

(Слід назвати страви, дати їх опис, приготувати одну-дві й пригостити ними учасників уроку. Можна скористатися рецептами страв, поданими в книзі М. Маркевича «Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян», виданій 1860 року й перевиданій у наш час.

Представити цікаві факти, наприклад, згадана в поемі «горілка» — це напій із сухофруктів з червоним гострим перцем и приправами, запарений кілька годин у печі і под.)

7) «Гумор і сатира в поемі «Енеїда»».

(Слід назвати засоби комічного, навести приклади з поеми, показати інсценівку.)

8) «Художня майстерність І. Котляревського у зображенні українського народного життя».

(Учитель пропонує практичну роботу: визначити всі художні засоби, наприклад, у першій строфі поеми (епітети, інверсія, фразеологізми, порівняння, знижена лексика).)

4. Коментар учителя.

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Робота над проектом для мене…»

«Я вражений (вражена).»

«Поема І. Котляревського «Енеїда» дійсно.»