Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

«Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка - перший україномовний прозовий твір нової української літератури
Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Всі публікації щодо:
Квітка-Основ’яненко Григорій

Тема. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка — перший україномовний прозовий твір нової української літератури.

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, його значення для розвитку нової української літератури; розвивати навички виразного читання, коментування прозових творів, виділення головних епізодів, висловлювання власних думок із приводу прочитаного; виховувати почуття поваги до культурних надбань народу, гуманізм, прагнення до щирості в стосунках із людьми.

Обладнання: портрет письменника, різні видання повісті «Маруся», ілюстрації до неї.

Теорія літератури: сентиментальна повість, сюжет, композиція, тема, реалізм.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

«Хто з нас, малоросіян, не плакав, читаючи цю чудову повість, цю просту, непримхливу драму, але драму, яка розворушить найзачерствілішу душу…», — писав О. Афанасьєв-Чужбинський. «Його «Маруся», — відзначав П. Плетньов, — у своєму роді така ж найвища довершеність, як і будь-яка з безсмертних творів прекрасної давнини. Ми бажали б поділитися таким скарбом не тільки з усією Росією, ай з Європою». В. Бєлінський, який загалом негативно ставився до української мови, саме на прикладі «Марусі» Г. Квітки-Основ’яненка розробляв і поглиблював «такий важливий момент теорії реалізму, як типізуючий спосіб зображення». Відзначаючи певний брак індивідуалізації образів повісті та викликану цим її розтягненість, критик, проте, зауважував: «Хоча коли б сам автор дав право викидати з його повісті все, що здається вам зайвим, — ви не знайшли б рядка, який би можна було викинути». Це лише кілька відгуків відомих учених, літературознавців про повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся». Наскільки вони справедливі, дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Розповідь про письменника.

2. Створення «психологічного портрета» Г Квітки-Основ’яненка.

3. Колективна робота.

(Учні переказують самостійно прочитані оповідання, п’єси Квітки-Основ’яненка, висловлюють власні враження про них.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання.

(Учні за хрестоматією виразно читають I (умовну) частину повісті «Маруся» (до епізоду, коли Наум відмовляє Василеві, не дає згоди на одруження з дочкою).)

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.

— Кому присвячується твір? Чому?

— Якими змальовані герої повісті? (Ідеальними.)

— Що нового ви дізналися про звичаї, зокрема про вечорниці? Чому Маруся відмовляла подруг ходити туди?

— Який статус батьків Марусі? (Вони заможні селяни, мають батраків.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Тестове завдання учням.

✵ Заповніть пропуски у висловлюванні відомого літературознавця й поета М. Зерова, обравши відповідні за змістом слова; прокоментуйте цитату.

З Квітки був сентименталіст у повному розумінні слова. Його соціальне становище — приналежність до одної з багатих і впливових фамілій Слобожанщини, природна його вдача, особливості його виховання — все склалось на те, щоб виробити в ньому релігійний світогляд, консерватизм, віру в непорушність і вищу справедливість існуючого ладу, нахил до ідеалізму в розумінні і художньому трактуванні життя. Загалом беручи, Квітка міг би й сам бути прекрасним героєм для сентиментальної повісті.

В чому … сентименталізм «Марусі» та інших, у тій же манері … повістей Квітки? Перш за все — в їхнім сюжеті. Сюжет «Марусі», як і «Наталки Полтавки» і всіх тогочасних оперет, — то кохання двох молодят, що … на своїм шляху різні перешкоди: то в планах й міркуваннях батьків, то в станових упередженнях, то в матеріальній нерівності.

А бачить … згаданих … проводжають;

Б існує … розказаних … люблять;

В переважає. зроблених. розкажуть;

Г полягає … написаних … зустрічають.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Повість «Маруся» здалася мені…»

«Мене вразило.»

«Я думаю, що моральні закони наших предків.»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дочитати повість до середини, вміти переказувати, виділяти головні епізоди, коментувати їх. Скласти «сюжетний ланцюжок» прочитаного.