Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Тематична контрольна робота. «Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка. Літературний процес 40-60-х років XIX ст. в Україні»
Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Всі публікації щодо:
Квітка-Основ’яненко Григорій
Котляревський Іван

Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка. Літературний процес 40-60-х років XIX ст. в Україні»*.

Мета: повторити й узагальнити вивчений матеріал, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою їх контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати власну думку та обґрунтовувати її; виховувати кращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: пародія, бурлеск, травестія, сентименталізм, сентиментальна повість, поетичні школи, романтизм.

* Учитель також може використати видання: Паращич В. В. Українська література. 9 клас (для російських шкіл): Комплексний зошит для контролю знань. — Х. : Вид-во «Ранок», 2009.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Інструкція щодо виконання тестових завдань.

2. Написання контрольної роботи.

Варіант I

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. До поетів-романтиків харківської школи належать:

А Т. Шевченко, І. Франко, І. Котляревський;

Б Г. Сковорода, Г. Квітка-Основ’яненко, І. Величковський;

В В. Забіла, А. Чужбинський, П. Гулак-Артемовський;

Г Г. Сковорода, В. Забіла, І. Котляревський.

2. Перший фольклорно-літературний збірник нової української літератури в Галичині називався:

А «Русалка Дністрова»;

Б «Зоря Галичини»;

В «Руська трійця»;

Г «Джерело Галичини».

3. Допишіть речення.

Для сентименталізму як літературного напряму характерні…

4. Напишіть визначення бурлеску.

Д о с т а т н і й р і в е н ь

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Енея з поеми І. Котляревського «Енеїда».

2. Порівняйте образи Марусі з однойменної повісті І. Квітки-Основ’яненка та Наталки з п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».

В и с о к и й р і в е н ь

(Повна, правильна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне з завдань.

А Висловіть власне судження про те, наскільки співпадає опис пекла і раю в поемі «Енеїда» І. Котляревського з описом у біблійних легендах та народними уявленнями.

Б Напишіть твір «Народні звичаї, обряди і традиції в повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»».

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Зачинателем нової української літератури на західноукраїнських землях був:

А І. Франко;

Б А. Гулак-Артемовський;

В М. Шашкевич;

Г Т. Шевченко.

2. Гурток галицької молоді, що виступав за збереження рідної мови, називався:

А «Русалка Дністрова»;

Б «Руська трійця»;

В «Зоря»;

Г «Зоря Галичини».

3. Допишіть речення.

Романтизм в українській літературі мав такі риси:…

4. Травестія — це.

Д о с т а т н і й р і в е н ь

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Марусі з однойменної повісті Г. Квітки-Основ’яненка.

2. Порівняйте образи Енея, Низа та Евріала з поеми І. Котляревського «Енеїда».

В и с о к и й р і в е н ь

(Повна, правильна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Висловіть власне судження про те, наскільки християнські ідеали Г. Квітки-Основ’яненка, втілені в героях його творів, співпадають із загальнолюдськими цінностями.

Б Напишіть твір «Народні звичаї, обряди та традиції в поемі І. Котляревського «Енеїда»».