Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон»
Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Тема. Т. Г. Шевченко. Поема «Сон».

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості, значення твору, вплив поеми на подальшу долю Т. Шевченка; удосконалювати навички виразного читання, аналізу ліро-епічних творів; вміння висловлювати власні судження з приводу прочитаного, коментувати відповіді однокласників; виховувати активну громадянську позицію, національну самосвідомість, почуття справедливості.

Обладнання: портрет письменника відповідних років, різні видання поеми, ілюстрації до неї, фрагменти кінофільму, аудіозаписи.

Теорія літератури: алегорія, сатира, гротеск, умовність.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Та дійсність, яку бачив Шевченко, здавалася йому жахливим сном, жорстокою комедією, насмішкою над людською гідністю, над справедливістю, адже всі — «і царята, і старчата — Адамові діти». І хоча, за твердженнями дослідників, поет був глибоко релігійною людиною, він докоряв навіть Господові, за те, що той допускає таке неподобство. Шевченко пише поему «Сон» — політичну сатиру, в якій вдається до умовного прийому — «сну», «польоту» ліричного героя.

Дехто з літературознавців намагався пояснити це як спробу приховати справжній зміст твору, перевести його на жарт, фантазію і таким чином уникнути цензурних утисків. Але це не так. Сатиричне, гнівно-викривальне спрямування твору настільки очевидне, що не могло пройти непоміченим, не набути розголосу.

Тому Шевченко, скоріше за все, й не сподівався цей твір опублікувати. Саме поема «Сон» мала вирішальне значення для винесення авторові найсуворішого вироку — солдатчини із забороною писати й малювати. Про цю поему, її ідейно-художні особливості та роль у долі поета ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Конкурс інсценівок за драмою Шевченка «Назар Стодоля».

2. Переказ твору.

(Учні по черзі переказують твір від імені одного з героїв.)

3. Складання «сюжетного ланцюжка».

4. Робота в групах над характеристикою героїв.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання.

(Учні за хрестоматією виразно читають уривки з поеми «Сон».)

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.

— Яке спрямування (характер) має вступ до поеми «Сон»? (Філософське, критично-сатиричне.)

— Який умовний прийом використовує автор у композиції? (Прийом сну, перетворення на невидимого, польоту-мандрівки.)

— До яких засобів комічного автор вдається найчастіше? (Сатири, сарказму, гротеску.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

✵ Поясніть епіграф до поеми — слова з Біблії: «Дух истины, его же мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его». (Завдання поета — відкрити людям очі на правду, несправедливість, яка існує в суспільстві.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Написавши поему «Сон», Шевченко виявив себе як…»

«Мене найбільше вразило те, що…»

«Я вважаю, що Шевченко як політик…»