Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009Календарне планування

Українська література як художнє відображення життя народу

Усна народна творчість. Народна драма. «Просо», «Коза»

Народна родинно-обрядова драма «Весілля»

Прадавня українська література

Періодизація української літератури. Перекладна світська література

Позакласне читання. Перекладна церковна та світська література

Прадавня українська література. Літописи

«Поучения» Володимира Мономаха, «Слово про Закон і Благодать» Іларіона

«Слово о полку Ігоревім» як найвидатніша пам'ятка давньоукраїнської і світової культури

«Слово о полку Ігоревім». Сюжет, композиція твору, тема та головна думка

«Слово о полку Ігоревім». Образи твору, його художні особливості

Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Прадавня українська література»

Давня українська література XIV-XVIII ст. (Огляд.)

Давня українська ренесансова література. Козацькі літописи

Барокова література. Іван Величковський

І. Величковський та його поезія

Г. С. Сковорода - видатний український філософ, просвітитель, поет

Вірші Г. С. Сковороди

Поезія Г. С. Сковороди. Виразне читання

Байки Г. С. Сковороди

Притчі й афоризми Г. С. Сковороди

Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Нова українська література кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст. (Огляд.)

Розвиток поезії, драматургії, прози за часів виникнення нової української літератури (кінець XVIII - початок XIX ст.). (Огляд.)

Тематична контрольна робота. «Давня література. Життя і творчість І. Величковського, Г. Сковороди. Нова українська література»

І. П. Котляревський. Огляд життя і творчості, історія написання поеми «Енеїда»

Поема І. Котляревського «Енеїда». Основні сюжетні лінії, композиція

Поема І. Котляревського «Енеїда». Національний колорит твору, використання письменником прийомів бурлеску і травестії

І. П. Котляревський. Поема «Енеїда». Виразне читання уривків напам'ять

Презентація проекту дослідження ««Енеїда» І. Котляревського - «енциклопедія українського життя XVIII століття»»

Г. Ф. Квітка-Основ'яненко - «батько української прози»

«Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка - перший україномовний прозовий твір нової української літератури

Утвердження християнських ідеалів, зображення високих морально-етичних рис простої людини в повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся»

Художня майстерність Г. Квітки-Основ'яненка у змалюванні образів повісті «Маруся»

Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Розвиток нової української літератури в Західній Україні

Тематична контрольна робота. «Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка. Літературний процес 40-60-х років XIX ст. в Україні»

Т. Г. Шевченко - «духовний батько» українців, основоположник нової української літератури

Рання творчість Т. Г. Шевченка. Балада «Причинна»

Т. Шевченко. Балада «Причинна». Виразне читання напам'ять

Т. Г. Шевченко. Поема «Наймичка»

Т. Г. Шевченко. Драма «Назар Стодоля»

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон»

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон». Виразне читання уривків напам'ять

Т. Г. Шевченко. Поема «Кавказ»

Т. Г. Шевченко. Поема «Кавказ». Виразне читання уривків напам'ять

Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…»

Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…». Виразне читання уривків напам'ять

Т. Г. Шевченко. Цикл «Думки»

Т. Г. Шевченко. Поезії «Ну що б, здавалося, слова…», «Пророк», «Полякам» («Ще як були ми козаками…»)

Інтимна лірика Т. Шевченка

Презентація проекту «Світове значення творчості Великого Кобзаря»

Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка»

Життєвий та творчий шлях Марка Вовчка

Марко Вовчок. Твір «Інститутка» - перша соціально-реалістична повість у новій українській літературі

Марко Вовчок. Повість «Інститутка» - утвердження непереборного прагнення людини до волі

Марко Вовчок. Повість «Інститутка». Художня майстерність письменниці

П. Куліш. Життєвий і творчий шлях

П. Куліш. «Чорна рада» - перший український історичний роман-хроніка

П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення та руйнівництва

П. Куліш. Роман «Чорна рада». Образи та ідеї твору, художня майстерність автора

Розвиток зв'зного мовлення. Робота над твором за романом П. Куліша «Чорна рада»

Тематична контрольна робота. «Творчість Марка Вовчка і Пантелеймона Куліша»

Українська література кінця XIX ст

Юрій Федькович. Оповідання «Три як рідні брати»

Ю. Федькович. Оповідання «Три як рідні брати». Самобутність письменницького стилю

Література рідного краю

Позакласне читання. О. Стороженко. Оповідання «Голка», «Скарб»

Систематизація та узагальнення вивченого за рік

Тематична контрольна робота. «Творчість Ю. Федьковича. Література рідного краю. Систематизація та узагальнення вивченого»

Підсумковий урок

Література