Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002


Календарне планування уроків української літератури в 9 класі

Цей посібник — передовсім для вчителів загальноосвітніх шкіл, які працюють за побудованою на основі історико-літературного принципу програмою «Українська література» (2001 р.)» підготовленою доктором педагогічних наук, професором Н. Й. Волощиною та кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником О. М. Бандурою з Інституту педагогіки АПН України.

Посібник складено відповідно до даної програми для 9 класу з урахуванням уроків зв’язного мовлення, позакласного читання та уроків знайомства з літературою рідного краю. (Література рідного краю представлена творами письменників Харківщини, оскільки автор репрезентує саме цей куточок Слобідського краю.) Детально розроблені уроки не виключають особистої творчості вчителя: мабуть, комусь цей посібник допоможе зробити перші впевнені кроки до учительського столу, але й для більш досвідчених він може стати добрим помічником і порадником у педагогічній діяльності.

Написаний у формі планів-конспектів, посібник містить детальні авторські розробки 68 різних за формою та змістом уроків. Наведено також багато додаткового матеріалу (літературні композиції та вікторини, уривки з творів, які не завжди є у шкільній бібліотеці, підбір творів для уроків знайомства з літературою рідного краю та ін.). Значну увагу приділено теорії літератури, ознайомленню учнів із деякими літературознавчими термінами та поняттями. Використано різноманітні форми читання: виразне, напам’ять, по ролях тощо.

До вашої уваги: плани-конспекти побудовано на базі підручника для 9 класу «Українська література» Б. Степанишина (у тексті — підручник). Автор користувався й іншими джерелами, наведеними у списку літератури, до якого включено науково-методичні праці, хрестоматії, матеріали до уроків знайомства з літературою рідного краю та художні твори для самостійного читання.

Варто нагадати, що курс літератури, окрім суто навчальних завдань, несе в собі великий виховний потенціал, який реалізується створенням сприятливих ситуацій для емоційного сприйняття тексту. На думку автора, формування світоглядних засад, що спираються на загальнолюдські цінності, можливе лише за умови вільного обміну думками, виникнення дискусійних моментів. Тому в посібнику ви знайдете чимало різнопланових бесід з учнями.

На завершення — щире побажання шановним колегам: працюймо, творімо, бо від нас залежить, яким буде духовний світ і життєві принципи підростаючого покоління, що утверджуватиме незалежну Україну, — виконаймо наше призначення гідно, як то завше велось у вчителів-філологів.

(68 годин на рік, 2 години на тиждень)

Номер Уроку

Тема уроку

Дата

Теорія літератури

1

Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів. Становлення і розвиток української літератури


Художня література як форма суспільної свідомості. Ідейність, образність, емоційна природа мистецтва слова. Конкретно- історичне та загальнолюдське в художньому творі. Письменницький талант

2

Усна народна творчість. «Весілля» — велична народна драма. Спільне й відмінне в її сюжеті в різних регіонах України


Поняття про обряд, народну драматургію та ЇЇ основні жанри

3

Прадавня українська література. Література і фольклор дохристиянського періоду. Слов’янська міфологія. «Велесова книга» — скрижалі буття українського народу в прадавні часи. (Відкриття «Велесової книги», полеміка про її автентичність. Композиція книги.) Давньоукраїнська держава — Київська Русь


Поглиблення поняття про міфи. Поняття автентичності творів

4

Перекладна церковна література. Біблія — видатна пам’ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї»


Поняття про псалом і притчу як жанри лірики. Поняття про сентенцію як різновид афоризму

5

Новий Заповіт — поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа — основоположника християнства


Поняття про проповідь як жанр церковної літератури

6

«Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам’ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Слова». Образ Руської землі.7

Образи воїнів, Ігоря, Ярославни, Святослава Київського, «віщого Бояна». Художні переклади і переспіви поеми


Автор у творі. Ритмічна проза. Єдність змісту і форми

8

Письмовий твір на одну з тем: «Історична основа «Слова», «Воїни у «Слові» — захисники рідної землі», «Поетичний образ Ярославни», «Патріотичні мотиви в поемі «Слово о полку Ігоревім»9

Тематичне оцінювання знань10

Урок позакласного читання за твором Володимира Малика «Таємний посол»11

Давня українська література. Монголо-татарська навала. Спустошення руських земель. Загарбання українських земель сусідніми державами. Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні. Літописи XIII — XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література


Поняття про полемічну літературу, послання

12

Полемічна література. Іван Вишенський. Огляд творчості. «Послання до єпископів»13

Драматургія. Історична драма «Милість Божа» невідомого автора та «Володимир» Ф. Прокоповича. Вертепна драма «Цар Ірод». Поезія. Віршова спадщина Климентія Зіновієва та Івана Некрашевича. Різдвяні та великодні вірші


Поняття про класицизм, історична драма, інтермедія, вертепна драма, бурлеск, травестія

14

Григорій Сковорода. Огляд життя і творчості. Загальна характеристика поглядів Сковороди. Ідея «сродної праці» у філософському трактаті «Алфавит, или Букварь мира»15

Літературно-естетичні погляди Сковороди, його поетична творчість. Байки. Збірка віршів «Сад Божественных песней»16

Філософські погляди Г. Сковороди. Значення його творчості


Поняття про філософські твори

17

Література рідного краю. Універсальність світогляду Г. Сковороди18

Тематичне оцінювання19

Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника


Просвітництво, роди літератури, жанри літератури

20

І. Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми


Силаботонічне віршування

21

«Енеїда» — енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі «Енеїда», мова поеми, особливості віршової форми


Поглиблення поняття про бурлеск, травестію, прийоми комічного в творчості письменника

22

І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру


Драматичний твір. Композиція драматичного твору

23

Поетичний образ Наталки — дівчини з народу. Інші образи твору. Значення п’єси


Поглиблення поняття про драматичний твір

24

Письмовий твір на одну з тем: «Народознавство в поемі «Енеїда» І. П. Котляревського», «Утвердження сили народного духу в поемі «Енеїда» І. П. Котляревського», «Еней був парубок моторний», «Образ Наталки — яскравий тип українського національного характеру», «Мої роздуми над п’єсою «Наталка Полтавка»


Особливості драматичного твору

25

Тематичне оцінювання26

Урок позакласного читання за романом Павла Загребельного «Первоміст»27

Григорій Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника — першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України


Сентименталізм в українській літературі

28

Література рідного краю. Харків поетичний29

Нова українська література 40 — 60 рр. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40 — 60 pp. XIX ст.


Романтизм, поняття про романс, пісню, паралелізм

30

Життєвий шлях Тараса Шевченка. Початок творчості поета. Ранні поезії. «Причинна» — зразок романтичних балад


Поняття про баладу

31

Т. Шевченко. «Катерина» — ліро-епічна соціально-побутова поема. Зміст твору. Народознавство в поемі


Поняття ліро- епічної соціально-побутової поеми

32

Т. Шевченко. Поема «Катерина*. Образи поеми, художні особливості твору, ліричні відступи, стиль33

Спогади про старожитну Україну, запорізьке козацтво («До Основ’яненка»), туга за козацькою вольницею (поема «Іван Підкова»). Поема «Гайдамаки». Історична основа твору. Сюжет і композиція34

Повсталий народ у поемі «Гайдамаки» — головний герой твору/ Образ Яреми — типового представника пригнобленого, але нескореного селянства. Образи Гонти та Залізняка35

Урок позакласного читання за повістю Михайла Старицького «Останні орли»36

Т. Шевченко. Історична драма «Назар Стодоля». Показ соціальних суперечностей між старшинською верхівкою та низовим козацтвом. Характеристика героїв п’єси


Поглиблення поняття про сюжет і композицію

37

Поетична творчість Т. Шевченка 1843 — 1847 рр. Особливості творчості цього періоду («Три літа»). «Заповіт» — заклик поета скинути імперські кайдани та розбудувати нове життя38

Т. Шевченко. Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі у цьому процесі Петра І та Катерини II, заклик до боротьби проти самодержавства


Поняття про сарказм

39

Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа та образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов’янських народів, особливості композиції твору40

Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка «Великий льох»


Поглиблення поняття про містерію як жанр драми

41

Т. Шевченко. Поема «Наймичка». Образ знедоленої жінки, розкриття її трагічної долі. Гуманістичний пафос твору, близькість до народної творчості42

Письмовий твір на одну з тем: «Не слухала Катерина ні батька, ні неньки…», «Шануйтеся, любі, в недобру годину, щоб не довелося москаля шукать», «Мої роздуми під час читання поеми «Катерина», «Образ матері у творах Тараса Шевченка»43

Т. Шевченко. Поема «Кавказ», її ідейна спрямованість. Пафос солідарності з пригнобленими народами. Образ Прометея, гнівний осуд загарбницької політики Росії, сатиричне викриття царизму44

Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми.


Поняття про художні засоби поезії, ритміку поеми

45

Т. Шевченко. Поезія років заслання. Образи царів і поміщиків («Ще як були ми козаками…», «У Бога за дверима лежала сокира»). Мотиви боротьби («І виріс я на чужині»). Цикл віршів «В казематі», його провідні мотиви. Нескореність поета46

Тематичне оцінювання47

Повісті Т. Шевченка російською мовою. Автобіографічні елементи в повісті «Художник». Значення повістей Шевченка


Поняття про автобіографічні твори

48

Творчість Т. Шевченка після заслання. Нове творче піднесення поета. Твори «Неофіти», «Юродивий»


Поняття про Шевченківський вірш

49

Інтимна лірика Т. Шевченка. Цикл «Молитва»


Молитва як жанр лірики, спільне та відмінне її з псалмом та посланням. Лірична медитація

50

Т. Шевченко. «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)». Мрії Шевченка про щасливе майбутнє рідного краю51

Урок позакласного читання За романом Раїси Іванченко «Отрута для княгині»52

Письмовий твір на одну з тем: «В своїй хаті своя правда, і сила, і воля», «Образ України у творчості Тараса Шевченка», «Мої враження від почутих пісень на слова Тараса Шевченка»53

«Журнал» («Щоденник») — важливе свідчення суспільно-політичних та ідейно-естетичних поглядів Т. Шевченка, джерело його біографії


Поняття про епістолярний жанр

54

Т. Шевченко — видатний художник. Цінність його живописної спадщини. Шевченко і наша дійсність


Поняття про живопис як вид мистецтва

55

Аналіз самостійно прочитаних творів Т. Шевченка: «Тарасова ніч», «На вічну пам’ять Котляревському», «Давидові псалми», «І Архімед, і Галілей…» та ін. Значення літературної спадщини Тараса Шевченка в розвитку української літературної мови, культури56

Шевченко — народний поет. Значення творчості великого Кобзаря57

Література рідного краю. Знайомство з творчістю Василя Борового58

Пантелеймон Куліш. Огляд життя і творчості письменника. Романтичний характер поетичної творчості П. Куліша


Поняття про маніфест поетичний

59

«Чорна рада» П. Куліша — перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела


Поняття про роман, історичний роман, роман хроніку

60

Персонажі «Чорної ради» П. Куліша — представники різних суспільних прошарків того часу. Романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, кобзар), ідеалізація козацької верхівки (гетьман Сомко, полковник Шрам, Петро, Черевань). Образ Лесі Череванівни61

Урок позакласного читання за повістю Богдана Лепкого «Крутіж»62

Письмовий твір на одну з тем: «Поетизація давньої слави України і ратних подвигів козацтва в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада», «Зображення козацького лицарства в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»63

Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою («Маша», «Игрушечка»)64

Повість Марка Вовчка «Інститутка» — визначне явище в українській антикріпосницькій прозі, перша реалістична соціальна повість. Образи селян кріпаків. Типовий образ панночки-інститутки


Поняття про характер та його типовість. Оповідання і повість як жанри епічного роду

65

Юрій Федькович. Огляд життя і творчості письменника. Основні мотиви поетичної творчості


Поняття іронії, епіфори

66

Ю. Федькович. Повісті та оповідання. «Три як рідні брати». Розкриття соціальної нерівності, безправності і зубожіння народу. Значення творчості Ю. Федьковича67

Контрольна робота68

Література рідного краю. Гнат Хоткевич. «Автобіографія». «3 давнини»


Поняття про автобіографію