Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

Всі публікації щодо:
Оригінальна світська література
Перекладна церковна література

Тема. Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім».

Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів.

Обладнання: індивідуальні завдання.

ХІД УРОКУ

Методичні рекомендації

І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ І РІВЕНЬ

Визначити, чи правильне твердження.

1. Про життя Ісуса Христа докладно розповідається в Новому Заповіті.

Так 

Ні

2. «Слово…» — це літопис Київської Русі часів Володимира.

Так 

Ні

3. Автором «Слова…» є князь Ігор.

Так 

Ні

4. Книгою книг називають:

а) літописи;

б) Біблію;

в) збірники народних пісень.

5. Біблія складається:

а) із Старого Заповіту;

б) Старого і Нового Заповіту;

в) Нового Заповіту.

6. Звернення до Бога у формі пісні — це за жанром:

а) псалом;

б) псалтир;

в) притча.

7. Короткий влучний вислів морально-повчального змісту — це:

а) сенимент;

б) сентенція;

в) присвята.

8. Жанр церковної ораторської прози, де викладені світоглядні моральні принципи, зокрема християнського вчення — це:

а) доповідь;

б) притча;

в) проповідь,

9. Джерелом професійної драматургії є:

а) народна дума;

б) народна пісня;

в) народна драма.

10. «Слово о полку Ігоревім» розповідає про події:

а) 1183 р. ;

б) 1061 р. ;

в) 1І85 р.

11. «Слово…» — це пам’ятка літератури:

а) давньої української;

б) прадавньої української;

в) нової української.

12. У «Слові…» розповідається про похід Ігоря проти:

а) татар;

б) хозарів;

в) половців.

13. «Золоте слово» промовив князь:

а) Святослав;

б) Володимир;

в) Ігор.

II РІВЕНЬ

Дати стислу відповідь на питання.

1. Дописати речення й пояснити значення крилатих виразів, узятих із Біблії.

Хто не працює…

Зарити талант…

Не судіть…

Не сотвори собі…

Хто взяв меча…

Любіть ближнього свого…

2. Яку книгу називають книгою книг і з яких частин вона складається?

3. Про що говорив Ісус Христос у своїй Нагірній проповіді?

4. Що таке псалом і як називається збірник псалмів?

В. Про що йдеться у «Притчі про сіяча»?

R. Чому князь Ігор зазнав поразки? (За «Словом о полку Ігоревім».)

7. У чому суть «Золотого слова»? (За «Словом о полку Ігоревім».)

8. Як ви розумієте вираз «Іудин поцілунок»?

III РІВЕНЬ

Дати розгорнуту відповідь на питання.

1. Чому народ продовжує любити й шанувати князя Ігоря, незважаючи на його поразку?

2. Доведіть, що «Слово…» — це не літопис, а художній твір.

3. Чому Біблія має великий вплив на розвиток культури взагалі і літератури зокрема?

4. Доведіть, що центральним героєм «Слова…» є народ.

5. Визначте жанр «Слова…» і доведіть свою думку.

6. Скласти речення з поданими виразами, уживши їх як крилаті слова з Біблії.

Голодні і спраглі (Матвій, 5:6).

Лікарю, вилікуйся сам (Лука, 4 : 23).

Збудувати свій дім на піску (Матвій, 7:2).

Тайне стане явним (Марко, 4 : 22).

Шукайте і знайдете (Матвій, 7 : 7).

Віра без діла мертва (Послання Якова, 1 : 20).

Будьте, як діти (Матвій, 18 : 3).

Тьма кромішна (Матвій, 25 : 30).

IV РІВЕНЬ

Написати твір на одну з тем.

1. «Слово о полку Ігоревім» — визначна пам’ятка літератури.

2. Для чого людині треба мати добре ім’я? (За «Книгою приповістей Соломонових».)

3. Яким я уявляю князя Ігоря? (За «Словом о полку Ігоревім».)

4. Чому не слід судити ближніх своїх? (За Євангелієм.)

5. Мої міркування щодо Нагірної проповіді Ісуса Христа.

II. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати до уроку позакласного читання твір В. Малика «Таємний посол».