Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Давня українська література. Монголо-татарська навала. Спустошення руських земель. Загарбання українських земель сусідніми державами. Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні. Літописи XIII-XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література

Всі публікації щодо:
Оригінальна світська література

Тема. Давня українська література. Монголо-татарська навала. Спустошення руських земель. Загарбання українських земель сусідніми державами. Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні. Літописи XIII — XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література.

Мета: ознайомити учнів зі станом культури та освіти в час панування монголо-татар, з боротьбою народу проти соціальних та релігійних утисків. Розповісти про Запорізьку Січ та її роль у розвитку освіти' в Україні, про діяльність братств, про внесок гетьмана П. Сагайдачного в розвиток культури та освіти; розвивати вміння учнів будувати свою розповідь, допитливість, спостережливість; виховувати повагу до історичного минулого, спонукати до здобуття нових знань.

Обладнання: ілюстрації до творів та репродукції з картин про Запорізьку Січ українських художників, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання. Повідомлення учнів.

Повідомлення 1. «Монголо-татарська навала. Спустошення центрів української культури».

Повідомлення 2. «Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні».

Повідомлення 3. «Культурна діяльність братств».

Повідомлення 4. «Виникнення і розвиток книгодрукування в Україні».

2. Доповнення (для бажаючих), обговорення повідомлень.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.

1) У XIII столітті поза релігійним письменством найбільш розвинулося літописання.

2) Старший, або Начальний літопис.

3) У кінці XIII ст. на Волині було укладено іншу збірку, де до Начального літопису додано київські записи XII ст.

4) Галицький літопис часів князя Данила і волинські записи другої половини XIII ст.

2. Бесіда з учнями.

1) Що ми називаємо літописом?

2) Чи відомі автори літописів?

3) Які особливості «Галицько Волинського літопису»?

4) Чому цей літопис ми називаємо художнім твором? Доведіть це.

3. Словникова робота.

Полемічна література, поширена в XVI — XVII ст., відображає релігійну полеміку, яка загострилася у зв’язку з Брестською церковною унією 1596 р. (об’єднання православної і католицької церков). Православні письменники висловлювали протест проти поширення католицизму й уніатства.

Послання — літературний твір, найчастіше поетичний, написаний у формі звертання до окремої особи або колективного адресата. Звертання до конкретного адресата є приводом для роздумів на суспільно-політичну, світоглядно-етичну тему. Жанр послання, започаткований в античній літературі, використовувався християнськими проповідниками.

4. Повідомлення учня про полемічну літературу (підручник, с. 48 — 49).

5. Робота в зошиті. Скласти за матеріалами підручника тези статті на тему «Полемічна література».

6. Бесіда з учнями.

1) Яка причина виникнення полемічної літератури?

2) Що вам відомо з уроків історії про Брестську унію?

3) Назвіть найвідоміших полемістів того часу.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

1) У нинішній час ніхто не пише літописи. Як наші нащадки довідаються про нас? Що для них буде джерелом уявлення про нашу епоху?

2) Чи існує сьогодні, на вашу думку, полемічна література? Наведіть приклади.

3) Чи використовують сучасні письменники у своїй творчості жанр послання?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 41 — 49, хрестоматія [48, с. 87 — 92].