Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Сковорода

Всі публікації щодо:
Вишенський Іван
Сковорода Григорій

Тема. Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Сковорода.

Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів.

Обладнання: індивідуальні завдання.

ХІД УРОКУ

Методичні рекомендації

І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ І РІВЕНЬ

Позначити правильну відповідь.

І. Український силабічний вірш найчастіше нараховує:

а) 13 складів;

б) 11 складів;

в) 14 складів.

2. Основні жанри, до яких вдавався Іван Вишенський:

а) послання та полемічні трактати;

б) драма та повість;

в) вірш та поема.

3. Звертання до конкретного адресата з роздумами на суспільно- політичну, світоглядно-етичну тему — це;

а) заклик;

б) послання;

в) проповідь.

4. Збірник ліричних поезій Григорія Сковороди називається:

а) «Етика»;

б) «Жайворонок»;

в) «Сад Божественных песней».

5. Слова: «Мій жребій з голяками» належать:

а) І. Вишенському;

б) Г. Сковороді;

в) М. Смотрицькому.

6. Ідея «сродної праці» розкрита Г. Сковородою у творі:

а) «Бджола і Шершень»;

б) «Вовк і Кіт»;

в) «Зозуля і Дрізд».

7. Змалювання й сатиричне викриття кріпосницької системи подане Г. Сковородою у творі:

а) «Всякому городу нрав і права»;

б) «Ой ти птичко желтобоко»;

в) «De libertate».

II РІВЕНЬ

Дати стислу відповідь на питання.

1. Проти кого спрямований твір І. Вишенського «Послання до єпископів»?

2. Закінчити речення.

«Послання до єпископів» Івана Вишенського було критикою…»

3. Що спонукало І. Вишенського до створення полемічних трактатів?

4. Що вам відомо про Брестську унію?

5. Кого і за що засуджував Г. Сковорода у своїх байках?

6. Яка головна думка байки «Бджола і Шершень»?

7. Як на прикладі свого життя Сковорода довів ідею «сродної праці» ?

8. Який зміст вислову Г. С. Сковороди: «Світ ловив мене, та не спіймав»?

III РІВЕНЬ

Дати розгорнуту відповідь на питання.

1. Що робить творчість І. Вишенського близькою нашому часу?

2. Чи існує сьогодні, на вашу думку, полемічна література? Обґрунтуйте відповідь.

3. Чи використовують сучасні письменники жанр послання?

4. Чому, на вашу думку, Г. Сковорода писав твори книжною мовою?

5. Що відповіли б ви на питання Сковороди: «Чи є плодом тонка наука, коли недобре серце?»

6. Що відповіли б ви на питання Сковороди: «Яка користь з янгольської мови, коли в ній немає доброї думки?»

7. Доведіть, що в «Посланні до єпископів» І. Вишенський виступає як патріот України.

8. Як Сковорода доводить мораль у байці «Зозуля та Дрізд»?

9. Чому жанр полемічної літератури з’явився саме після 1587 року?

IV РІВЕНЬ

Написати твір на одну з тем.

1. Діалог з філософом (за творчістю Г. Сковороди).

2. Образи-символи у творах Г. Сковороди.

3. Яким я уявляю «Івана з Вишні»? (За творчістю І. Вишенського.)

4. Що з життя Сковороди я можу взяти собі за приклад?

5. Що значить для мене ідея «сродної праці» Г. Сковороди?

6. Як розуміє щастя Григорій Сковорода?

II. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати твори-мініатюри для стіннівки, присвяченої Г. Сковороді.