Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів. Становлення і розвиток української літератури

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Тема. Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів. Становлення і розвиток української літератури.

Мета: ознайомити учнів зі становленням і розвитком української літератури, розкрити її значення в духовному житті суспільства; розвивати логічне мислення учнів в історичному контексті; виховувати в учнів патріотичні почуття, пошану до культурних здобутків народу.

Обладнання: виставка книг письменників, творчість яких учні вивчатимуть у навчальному році, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Виразне читання поезії.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось воно співа, бринить.

Бринить-співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

Як довго ждали ми…

Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг.

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг.

(О. Олесь.)

2. Бесіда з учнями.

1) Яка головна думка вірша?

2) Чиї погляди вона відбиває?

3. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Із бесіди про вірш Олександра Олеся ми робимо висновок, що головна думка цієї поезії відбиває суспільно значиму проблему. Отже, красне письменство (так часто називають художню літературу) як один із видів мистецтва є художнім відображенням суспільної свідомості, а через свідомість — і суспільного буття, і дійсності. Художня література завжди орієнтована на людей, на загальнолюдські цінності.

У літературних творах конкретно-історичне і загальнолюдське взаємопов’язані та взаємообумовлені. Так, споконвічне прагнення народу до волі й щастя (загальнолюдське) викликало масові протести українського селянства проти гноблення, прикладом чого є Коліївщина (конкретно-історичне).

Ідеї, тобто головному задуму літературного твору, підпорядковані всі його елементи — образи, сюжет, композиція, виражальні засоби. Саме вони є головним інструментарієм, яким користується письменник, аби виразити свої думки, почуття, суспільні ідеали.

2. Робота в зошиті.

1) Записати вислів: «Мета красного письменства — викликати в душі читача живі образи тих людей чи речей, котрі нам малює пост, і ними будити ті самі чуття, які проймали душу самого поета в хвилі, коли творив ті образи». (І. Франко.)

2) Дати письмову відповідь на питання: що таке образність у художньому творі? (Система образів у творі, яка відображає думки, почуття (емоції), захоплення автора.)

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда з учнями.

1) Назвіть види мистецтва. (Музика, малярство, скульптура,

архітектура, театр, хореографія, кіно, художня література тощо.) Наведіть приклади.  

2) Які риси притаманні художньому слову? (Ідейність, образність, емоційність.)

3) Яким чином реалізується задум (ідея) письменника у творі?

4) Яка роль образів твору? Наведіть приклади.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 7 — 8; підготувати виразне читання вірша чи прозового уривка, які найбільше подобаються, і пояснити чому.