Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника

Всі публікації щодо:
Теорія літератури
Котляревський Іван

Тема. Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника.

Мета: розповісти учням про становлення нової української літератури, діяльність «Руської трійці», розкрити значення «Русалки Дністрової», ознайомити з розвитком драматургії. Розкрити учням роль зв’язку з народом у становленні світогляду та формуванні поглядів І. Котляревського.

Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підручник, тексти. Записані на дошці чи на плакаті слова:

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди;

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть!

Тарас Шевченко

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда з учнями.

1.1764 рік. Яка важлива подія свідчить про погіршення становища України? (Скасування гетьманства, згодом Запорізької Січі.)

2. Дайте оцінку запровадженню кріпацтва в Україні. До чого це призвело?

3. Яка тенденція стала помітною серед інтелігенції? (Відхід від народу.)

4. Що можна сказати про мовну політику самодержавства?

5. Назвіть основні події кінця XVIII — початку XIX ст., пов'язані з опором народних мас. (Події в с. Турбаях, легендарний Устим Кармалюк, створення Кирило-Мефодіївського братства.)

6. Охарактеризуйте розвиток культури цього періоду.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Виразне читання поезії І. Франка «Котляревський».

2. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.

1) Виникнення нової української літератури, біля джерел якої був І. П. Котляревський. (У 1798 р. вийшли друком перші три частини «Енеїди».)

2) Розвиток нової української літератури шляхом народності.

3) Вплив на розвиток літератури сентименталізму та романтизму.

4) Поява нових тем, створення нових образів, нових жанрів.

2. Учнівські повідомлення.

Повідомлення 1. Особливої уваги заслуговує діяльність «Руської трійці», звідки вийшли перші зразки нової української літератури в Галичині. 1832 року у Львівській духовній семінарії організувався гурток молоді, який поставив собі завдання працювати на користь народу, нести в народ культуру рідною мовою. Гурток цей складався спочатку з Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького та Івана Вагилевича, згодом до них приєдналися й інші семінаристи. В 1837 році вони видали збірник «Русалка Дністрова», який став першим паростком нової літератури. Книжка складалася з творів самих учасників гуртка і з народних пісень.

Повідомлення 2. Укладачі збірки не тільки переймалися тяжким становищем українського народу в Галичині, а й гаряче бралися до освітньої роботи на його користь. Вони підкреслювали свій зв’язок з літературою Наддніпрянської України, обстоювали єдність усіх українців.

3. Словникова робота.

Просвітництво — ідейний рух, що сформувався у Франції XVIII ст. Характерними рисами Просвітництва є віра у прогресивний розвиток суспільства, який досягається поширенням культури й освіти, культ розуму й науки. В Україні, починаючи з перших десятиліть XIX ст., ідеї Просвітництва були пов’язані з визволенням від соціального і національного гніту, відстоюванням права на національну своєрідність культури. Основними функціями мистецтва вважалися виховна і пізнавальна, звідки випливає висока оцінка правдивого зображення дійсності. Для літератури просвітницького спрямування характерні ідейна наснаженість, утвердження думки про рівність людей та природжену схильність їх до добра, протест проти будь-якого придушення свободи особистості. На відміну від класицизму, центральною постаттю в літературі Просвітництва стає демократичний герой, представник народу, який втілює його високі моральні якості. В основу просвітницького реалізму покладено обумовленість поведінки людини суспільними обставинами життя. В літературі найактивніше розвиваються жанри роману, повісті, соціально-побутової драми, байки.

Риси Просвітництва властиві творам І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, а пізніше — творчості Т. Шевченка, Б. Грінченка, І. Франка.

Роди літератури — найзагальніші одиниці поділу літературних творів за способом зображення дійсності: епос, лірика і драма.

Літературний жанр (від франц. — рід, вид) — тип літературного твору, який має певні особливості змісту і форми. Жанри поділяються на епічні (оповідання, повість, роман), ліричні (вірш-роздум, елегія, романс, послання тощо), ліро-епічні (байка, балада, поема), драматичні (комедія, водевіль, драма, трагедія).

4. Бесіда з учнями.

1) В яких історичних умовах створювалася нова українська література?

2) Яким змістом вона наповнилася?

3) Поясніть значення народності в новій українській літературі.

4) Які нові теми й образи з’явилися в літературі?

5) Якими жанрами вона збагатилася?

6) Яке значення для розвитку літератури мала діяльність «Руської трійці»?

5. Робота з підручником.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника, с. 89 — 94. Скласти на цій основі план біографії І. Котляревського.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 84 — 94, хрестоматія [48, с. 118 — 151]. Знайти у «Словнику античної міфології» відомості про міфічних героїв, які зустрічаються у творі Котляревського, записати їх у зошиті.

Додаток до уроку №19

КОНКУРС ЮНИХ БІОГРАФІВ

1. Хто за гороскопом І. Котляревський? (Діва.)

2. Ким працював батько Котляревського? (Канцеляристом.)

3. Ким був його дід? (Священиком.)

4. Місто, де народився письменник. (Полтава.)

5. Який соціальний статус Котляревських? (Дворяни.)

6. Хто був першим учителем малого Івана? (Дяк.)

7. У церковнопарафіяльній школі І. Котляревський навчився читати, писати і …. (Співати.)

8. Місто, де він навчався в семінарії. (Новоросійськ.)

9. Прізвисько, яке отримав Котляревський ще в школі. (Рифмач.)

10. У якому чині завершив він військову службу? (Капітан.)

11. Якій роботі Котляревський присвятив найбільшу частину життя? (Педагогічній.)

12. Повна назва закладу, яким він керував. (Будинок виховання дітей бідних дворян.)

13. Внесок І. Котляревського в боротьбу з Наполеоном. (Сформував 5-й козачий полк.)

14. Літературний рід «Енеїди». (Ліро-епос.)

15. Літературний вид «Наталки Полтавки». (Драма.)

16. Скільки років прожив письменник? (69.)

17. Заслуга Котляревського перед літературою. (Зачинатель нової української літератури.)