Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

«Енеїда» - енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі «Енеїда», мова поеми, особливості віршової форми

Всі публікації щодо:
Котляревський Іван

Тема. «Енеїда» — енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі «Енеїда», мова поеми, особливості віршової форми.

Мета: показати багатство змісту й художність образів поеми, особливості віршової форми, втілення в образах патріотичних почуттів українців; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні факти, спостережливість, почуття гумору, допитливість; виховувати бажання пізнавати історичне минуле і відчувати свою причетність до минувшини України.

Обладнання: ілюстрації А. Базилевича до твору «Енеїда», підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Перевірка письмового завдання.

2) Обговорення планів до характеристики персонажів поеми.

2. Бесіда з учнями.

1) Коли була вперше надрукована «Енеїда»?

2) Як розуміти назву поеми («Енеїда»)?

3) Визначіть і поясніть жанр цього твору.

4) Яка тема «Енеїди» Котляревського, а яка — «Енеїди» Вергілія?

5) Яка різниця в змісті і сюжеті обох «Енеїд»?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.

1) Стиль «Енеїди» — травестійно-бурлескний.

2) «Енеїда» — справжня енциклопедія народознавства. (Народні гуляння, свята, ігри, танці, звичаї і повір’я, народний одяг і хатня обстановка; називаються десятки народних страв; троянці мають численні українські імена; українські назви дано і багатьом селам, містам, місцевостям; із щирим замилуванням описано святкові розваги, сцени вечорниць і ворожіння та ін.)

3) Перелік страв та напоїв, що їх вживали троянці, свідчить про надзвичайну обізнаність автора щодо народного побуту та української національної кухні зокрема.

4) Цікавий факт: дослідники встановили, що в «Енеїді» згадано більше українських страв, ніж у спеціальній праці Миколи Маркевича, виданій 1860 року.

2. Учнівські повідомлення.

Повідомлення 1. (Про описи народного одягу, взуття, народних ігор, танців тощо.) Ось один із численних прикладів. Венера їде на поклін до Нептуна просити, щоб не потопив Енея і його натагу. Їде вона, як і личить богині, в розкішному ридвані. Кіньми править машталір. Портрет його — хоч малюй:

Була на йому біла свита

Із шаповальського сукна,

Тясомкою кругом обшита,

Сім кіп стоялася вона.

Набакир шапочка стриміла…

Повідомлення 2. Юнона, збираючись їхати до Еола, «сховала під кибалку мичку», «взяла шнурівку і спідницю». А Венера, відправляючись до «Зевса на ралець», «взяла очіпок грезетовий і кунтуш з усами люстровий». На Дідоні бачимо: «караблик бархатовий, спідницю і корсет шовковий», запаску, червоні чоботи, хустку з вибійки. А до того вона ще й «начепила ланцюжок». В поемі згадується багато народних ігор, наприклад, у свинки, у панаса, у журавля, у хрещика, у горюдуба, у тісної баби, у ворона, у паці, у кітьки крашанками, у жгута, у хлюста, II візка і т. д.

Повідомлення 3. Котляревський подає також відомості про українські народні інструменти, танці. Яскравим підтвердженням цього є сцена, де описано бенкет у Дідони.

Повідомлення 4. Не випало з поля зору українського письменника і образотворче мистецтво. Описуючи, наприклад, приготування царя Латина до прийому гостей, він розповідає, якими картинами поспіхом прикрасили царські палати. І подає справжній каталог лубочних картин, що були поширені тоді в поміщицьких будинках, а особливо в селянських хатах.

Повідомлення 5. І. Котляревський з етнографічною точністю описує вечорниці в пеклі, куди Анхіз привів Енея, щоб тут поворожили юнакові, яка доля його спіткає. Так само точно описано обряд ворожіння.

Одним з елементів народності поеми є наявність у ній простих народних імен, носіями котрих є козаки-українці. (Наприклад, імена троянців, що потопилися під час бурі на морі, яких зустрів Еней в підземному царстві.)

3. Робота над текстом твору.

1) Знайти епізоди пекла, куди письменник помістив панів.

2) Кого саме він помістив до пекла і чому?

3) Що піддано нищівній критиці в цих епізодах?

4) Як називається такий художній прийом?

4. Пояснення вчителя.

«Енеїда» є оригінальним твором і за системою віршування. Ця система — силаботонічна: в кожному рядку є певна послідовність у чергуванні наголошених і ненаголошених складів. Система походить від української бурлескної поезії. Віршовий розмір поеми — ямб. З попередніх класів вам відомо, що таке строфа. (Повторюване поєднання кількох віршових рядків, пов’язаних між собою римуванням та ритмом.) Відносна закінченість змісту строфи — важлива її особливість. Строфа «Енеїди» десятирядкова, і називається вона дециною. Строфа в поемі довга, бо Котляревський намагався зберегти тематичну цілісність описів. (Пейзаж, портрет тощо.) Римування перехресне (1 — 3; 2 — 4), парне (5 — 6, 8 — 9) і кільцеве (7 — 9), що надає строфі стрункості. Кількість складів розподілена в рядках так: 9 — 8 — 9 — 8 — 9 — 9 — 8 — 9 — 9 — 8, завдяки чому строфа поеми не лише струнка, а й мелодійна.

5. Практичне закріплення набутих знань на прикладах уривків з твору. (За вибором учителя.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Запитання.

1) У чому виявляється травестійно-бурлескний стиль «Енеїди»?

2) Які засоби гумору вживає автор у цьому творі?

3) Схарактеризуйте багатство художніх засобів поеми.

2. Вікторина «Хто з героїв «Енеїди»…»

(Див. додаток до уроку № 21.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 95 — 117, хрестоматія [48, с. 152 — 178]. Виписати а поеми вісім-десять порівнянь, п’ять-шість метафор, три-чотири прислів’я і з’ясувати їх функції у творі.

Додаток до уроку № 21

ВІКТОРИНА «ХТО З ГЕРОЇВ «ЕНЕЇДИ»…»

1…. пропонує супротивникові вирішити суперечку поєдинком, щоб не проливати кров людей? (Еней у сутичці з Турном.)

2…. захищаючись від рутульців, готові «до останньої каплі крові свою свободу боронить»? (Троянці на чолі з Енеєм.)

3…. говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: «З тобою рад в огонь і воду…»? (Евріал.)

4…. йде на вірну смерть заради «общого добра»? (Евріал.)

5. «… на сутяжників похожі і раді мордовать людей»? (Олімпійські боги, за висловом Зевса.)

6…. вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних зв’язках із богами? (Батько Енея Анхіз.)

7…. по правді не судили

Та тільки грошики лупили

І одбирали хабарі? 

(Судді і підсудки, що потрапили до пекла.)

8…. на аршинець на підборний

Поганий продавали крам?

(Купці.)

9…. людям льготи не давали

І ставили їх за скотів?

(Пани-поміщики.)