Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Поетичний образ Наталки - дівчини з народу. Інші образи твору. Значення п'єси

Всі публікації щодо:
Котляревський Іван

Тема. Поетичний образ Наталки — дівчини з народу. Інші образи твору. Значення п’єси.

Мета: користуючись текстом твору, дати характеристику персонажів п’єси, їхніх дій та вчинків; розвивати відчуття краси слова, вміння зіставляти і робити нескладні висновки; виховувати в учнів доброту, милосердя.

Обладнання: записи пісень Наталки, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Цитати до характеристики Наталки.

2) Кого віднесено до позитивних героїв п’єси, а кого до негативних і чому?

2. Бесіда з учнями.

1) Яка тема п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»?

2) У чому новаторство Котляревського-драматурга?

3) Композиція п’єси «Наталка Полтавка».

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.

1) Поетичний образ дівчини з народу в п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка».

2) Як мати характеризує Наталку? («Добра дочка».)

3) Що про себе говорить Наталка? («Не багата я і проста, но чесного роду…»)

4) Возний вважає її «найкращою зо всього села і всіх прикосновенних околиць дівицею».

5) Наталка — перший правдивий образ дівчини-селянки в українській літературі.

2. Колективне складання плану до характеристики Наталки Полтавки.

3. Самостійна робота.

1) Скласти план порівняльної характеристики образів Петра і Миколи.

Зразок

а) Петро і Микола — представники трудового народу.

б) Високі моральні якості Петра і Миколи. (Працьовитість, чесність, природний розум.)

в) Енергійність Миколи, його здатність до боротьби і деяка пасивність Петра.

г) Дотепність, життєрадісність, відвертість Миколи та ліризм, розсудливість, обережність Петра.

2) Аналогічно скласти план характеристики негативних персонажів. (Возного і виборного.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Визначити драматургічні особливості п’єси «Наталка Полтавка».

(Динамічний і природний розвиток дії, гострота конфлікту; уміле застосування народного гумору; використання народних І створених автором пісень; багатство, барвистість та індивідуалізація мови.)

2. Робота з підручником.

У чому полягають реалізм і народність п’єси? (Довести свою думку посиланнями на текст твору.)

3. Бліц-опитування.

1) Літературна спадщина Івана Котляревського. (Назвати найвідоміші твори.)

2) Жанр «Енеїди». (Визначити і пояснити.)

4. Вікторина за творчістю І. Котляревського. (Див. додаток 2 до уроку.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до письмової роботи на одну з тем: «Народознавство в поемі «Енеїда» І. Котляревського»; «Еней був парубок моторний»; «Утвердження сили народного духу в поемі «Енеїда» Котляревського»; «Образ Наталки Полтавки — яскравий тип українського національного характеру»; «Мої роздуми над п’єсою «Наталка Полтавка».

Додаток 1 до уроку № 23

ПІСНІ З П’ЄСИ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «НАТАЛКА ПОЛТАВКА»

(таблиця для використання на уроці)

1. «Віють вітри, віють буйні».

2. «От юних літ не знал я любові».

3. «Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву».

4. «Дід рудий, баба руда».

5. «Ой під вишнею, під черешнею».

6. «Всякому городу нрав і права».

7. «Ой доля людськая — доля єсть сліпая».

8. «Ой мати, мати! Серце не вважає».

9. «Чи я тобі, дочко, не добра желаю».

10. «Ей, Наталко, не дрочися!»

11. «Де згода в сімействі».

12. «Чого ж вода каламутна, чи не хвиля збила?»

13. «Гомін, гомін, гомін по діброві».

14. «Сонце низенько, вечір близенько».

15. «Вітер віє горою, любивсь Петрусь зо мною».

16. «У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила».

17. «Та йшов козак з Дону, та з Дону додому».

18. «Що за того Петруся».

19. «Підеш, Петре, до тієї, яку тепер любиш».

20. «Ворскло, річка невеличка».

21. «Ой я дівчина Наталка».

22. «Начинаймо веселиться».

Додаток 2 до уроку № 23

ВІКТОРИНА «І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ»

1. Хто писав про Котляревського:

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди… ?

(Т. Шевченко.)

2. Який твір Котляревського ще в рукописі набув великої популярності серед читачів і двічі був надрукований без відома автора? (Поема «Енеїда».)

3. Хто з українських композиторів створив оперу «Енеїда»? (М. Лисенко.)

4. Якою піснею починається п’єса «Наталка Полтавка»? Хто її співає? («Віють вітри, віють буйні». Наталка.)

5. Чим закінчується п’єса? (Піснею Наталки «Ой я дівчина Наталка…».)

6. Хто з героїв «Наталки Полтавки» має прізвище, складова частина якого — дієслово наказової форми? (Горпина Терпилиха.)

7. Яка з пісень возного є переробкою відомого сатиричного твору Г. Сковороди? («Всякому городу нрав і права».)

8. Назвіть прізвища возного і виборного. (Тетерваковський, Макогоненко.)

9. Хто з персонажів п’єси назвав Наталку Полтавкою? (Микола, потім Макогоненко.)

10. У якому творі Котляревський сказав:

Мужича правда є колюча,

А панська на всі боки гнуча?

(«Енеїда».)

11. Хто з богів, зображених в «Енеїді», «звелів поганій буть по годі»? (Нептун.)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.