Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Усна народна творчість. Народна драма. «Весілля» - велична народна драма. Спільне й відмінне в її сюжеті в різних регіонах України

Всі публікації щодо:
Фольклор

Тема. Усна народна творчість. Народна драма. «Весілля» — велична народна драма. Спільне й відмінне в її сюжеті в різних регіонах України.

Мета: розкрити красу величної народної драми «Весілля», пояснити вмотивованість дотримання традицій і звичаїв; розвивати в учнів спостережливість, бажання наслідувати традиції наших предків; поважне ставлення до історії українського народу.

Обладнання: аудіозаписи весільних пісень, ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

Виразне читання поезії чи прозового уривка.

2. Бесіда з учнями.

1) Поясніть вибір поезії чи прозового уривка.

2) Які почуття передає цей художній текст?

3) Що таке художній образ?

4) Що ми називаємо образністю художнього твору?

5) Яким, на вашу думку, повинен бути читач?

6) Що є підґрунтям професійної художньої літератури? (Усна народна творчість.)

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Словникова робота.

Народна драма — джерело професійної драматургії, початки її сягають сивої, дохристиянської давнини. Це невеличкі сценки віршованої форми, які супроводжували чи відбивали певний обряд (наприклад, весільний), трудовий процес (сівба) або являли собою гру дітей, підлітків, юнацтва.

2. Лекція вчителя за планом. (Учні складають тези лекції.)

1) Виникнення народного театру.

2) Найпростіші жанри народної драми.

3) Особливості виконання різножанрових драматичних творів.

4) Варіативність текстів.

5) Весілля як велична народна драма.

6) Учасники і дійові особи весілля. (Молодий, молода, батьки, бояри, світилки, свахи.)

7) Весілля як народна опера.

8) Символіка весільних пісень.

3. Повідомлення учнів.

1) Повідомлення

1. (Заручини, сватання.)

2) Повідомлення

2. (Про коровай.)

3) Повідомлення

3. (Про гільце.)

4) Повідомлення з дівоцтвом.)

4. (Дівич-вечір — прощання нареченої

5) Повідомлення

5. (Обряд вінчання.)

4. Робота в зошиті.

1) Скласти і записати визначення слова весілля.

2) Спираючись на лекцію і повідомлення, виділити і записати етапи обряду весілля.

5. Робота з підручником.

1) Самостійно прочитати розділ «Періодизація» (с. 13 — 14), виписати визначення періодів.

2) Перевірка самостійної роботи.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Довести, що обряд весілля — важливий складник народної культури.

2. Запитання до учнів.

1) Яким чином в обряді весілля відображено світоглядні, моральні, поетичні уявлення, родинні і суспільні відносини?

2) Що ви знаєте про обряд весілля в інших народів?

3) Чи є щось спільне в цих обрядах? А відмінне?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 10 — 14; підібрати із збірників народних обрядових пісень до кожного етапу весілля одну пісню і підготувати виразне читання їх. Для самостійного читання: «Велесова книга».