Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Нова українська література 40-60 pp. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40-60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Тема. Нова українська література 40 — 60 pp. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40 — 60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям.

Мета: ознайомити учнів із розвитком поезії і прози 40 — 60-х років XIX ст., висвітлити боротьбу прогресивних діячів України за право на вільний розвиток національної культури; з’ясувати становлення романтизму як творчого методу; розвивати вміння зіставляти і робити висновки, сприймати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати патріотичні почуття, повагу до минувшини рідного краю.

Обладнання: підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Лекція вчителя. (За матеріалом підручника, с. 84 — 88.)

2. Учнівські повідомлене про творчість видатних діячів культури 40 — 60-х років XIX ст.

Повідомлення 1. Петро Гулак-Артемовський (1790 — 1865), став відомим передусім байкою «Пан та Собака». Скориставшисі. мотивом коротенької байки поляка Красіцького «Пан і Пес», письменник розгорнув перед читачем широкоепічну картину безправ’я українського селянства і свавілля та жорстокості поміщиків. Гулак-Артемовський створив сатиру на антидемократичний устрій Росії, виступивши на захист покривдженого селянства.

Повідомлення 2. Левко Боровиковський(1811 — 1889). Найвище його досягнення — 12 романтичних балад, написаних на сюжети українських народних переказів. Цими баладами Боровиковський започаткував новий метод в українській літературі — романтизм. Найвідоміша з-поміж інших — балада «Маруся».

Повідомлення 3. Євген Гребінка (1812 — 1848) прославився і своїми майстерними байками, і прозовими творами, і лірикою Всесвітньо відомими стали його пісні «Очи черные, очи страстные». І хоча поет написав російською мовою дуже багато творів, вони не здобули широкого визнання, але як байкар він був досить популярним: байки «Ячмінь», «Ведмежий суд», «Рибалка» та ін.

Повідомлення 4. Амвросій Метлинський (1814 — 1870) увійшов до історії української культури насамперед як укладач етнографічних збірників, а також автор збірки романтичних віршів «Думки і пісні та ще дещо Амвросія Могили». У багатьох віршах автор оспівував героїчне минуле українського народу. Метлинський тривожився тим, що «вже наша мова конає», гинуть прадавні звичаї.

Повідомлення 5. Микола Костомаров (1817 — 1885) написав чимало п’єс і повістей, проте в історії української культури більше відомий як історик. У численних наукових працях він відстоював демократичні й національні права українського народу. Най краща його праця — «Книга битія українського народу» підносить національну свідомість і гідність українців та християнську моралі як основу суспільства, що має будуватися на засадах рівності й братерства за козацьким укладом життя.

3. Робота з підручником.

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу про Маркіяна Шашкевича (с. 139 — 142).

4. Виразне читання поезій Шашкевича [48, с. 235 — 238]: «Слово до чтителів руського язика»; «Руська мова»; «Веснівка»; «О, Наливайку».

5. Словникова робота.

Романтизм — напрям у розвитку літератури і мистецтва Європи кінця XVIII — першої половини XIX ст. Романтичній поезії властиві ускладнені метафори, символи, емоційно наснажені образи, музична форма вірша. Романтична література започаткувала розвиток жанрів історичного роману, ліро-епічної поеми. Риси романтизму виявляються у творчості Є. Гребінки, М. Петренка, М. Шашкевича, Т. Шевченка, П. Куліша, Ю. Федьковича, Марка Вовчка.

Романс — ліричний вірш з виразною формальною побудовою, що виражає сильні особисті переживання і часто розрахований на музичне виконання. Яскраві зразки романсів — «Очи черные» Є. Гребінки, «Розлука» М. Шашкевича, «Повій, вітре, на Вкраїну…» С. Руданського, «Стояла я і слухала весну…» Лесі Українки.

Пісня — ліричний вірш, розрахований на виконання в музичному супроводі.

Паралелізм (від грецьк. — той. що йде поряд) — подібність змісту і форми частин художнього твору. Зустрічається найчастіше в поезії.

6. Бесіда з учнями.

1) Які характерні ознаки романтизму?

2) Які з прочитаних творів М. Шашкевича належать до романтичної поезії? Доведіть це, посилаючись на текст.

3) Назвіть відомих поетів-романтиків.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 134 — 147, хрестоматія [48, с. 230 — 241]. Виписати а творів поетів-романтиків приклади використання художніх засобів, характерних для романтичної поезії.

Для самостійного читання: М. Шашкевич. «Ярослав», «Хмельницького обступлення Львова», «Олена».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.