Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Т. Шевченко. Поема «Кавказ», її ідейна спрямованість. Пафос солідарності з пригнобленими народами. Образ Прометея. Гнівний осуд загарбницької політики Росії, сатиричне викриття царизму

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Тема. Т. Шевченко. Поема «Кавказ», її ідейна спрямованість. Пафос солідарності з пригнобленими народами. Образ Прометея. Гнівний осуд загарбницької політики Росії, сатиричне викриття царизму.

Мета: в аспекті розкриття теми з’ясувати суспільно-політичну позицію Т. Шевченка, пояснити мету звернення до образу Прометея; розвивати образне мислення учнів, уміння сприймати художній текст у його єдності з історичним контекстом; виховувати повагу до інших націй, до борців за свободу свого народу.

Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Аналіз письмової роботи.

1) Обрані теми.

2) Використання і дотримання плану твору.

3) Розкриття теми.

4) Типові помилки:

а) мовленнєві;

б) граматичні.

2. Робота над типовими помилками.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.

1) «Кавказ» — твір, присвячений другові поета, Якову де Бальмену, який загинув на Кавказі.

2) Зацікавлення Т. Шевченка долею кавказьких горців, його захоплення їхнім волелюбством.

3) Засудження поетом загарбницьких війн.

4) Проголошення ідеї торжества свободи над насильством.

5) Невмирущий образ Прометея — символ незламного духу волелюбних народів.

2. Виразне читання поезії «Кавказ» з коментуванням виразів:

«… правда наша п’яна спить…»;

«не нам на прю з тобою стати…»;

«… Лягло костьми людей муштрованих чимало…»;

«читаєм Божії закони…»

3. Проблемні запитання до учнів.

1) Як розкривається поняття «людина — народ» у поемі «Кавказ»? (За окремою людиною поет бачить ту силу, яку ця людина уособлює, — цілий народ.)

2) Які почуття й думки породжує в поета символічна картина катувань Прометея? (Хто ті «ми», які не в змозі виступити проти катів, що «знущаються над нами»; чому проливаються ріки, «не ріки — море» крові й сліз во славу «батюшки-царя»; чому ті, хто читає «Божії глаголи», вчать мовчати всіх «од молдаванина до фіна…»; чому стільки людей гине в безглуздих війнах тощо.)

3) Прометей і прометеїзм у поемі — як це слід розуміти?

4) «Кавказ» називають поемою, а чи всі ознаки жанру наявні в творі? Дехто називає твір одою, віршем-роздумом. Чому ж саме поема?

5) Художні особливості твору.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконати завдання додатка до уроку № 43.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 241 — 247; хрестоматія [48, с. 323 — 327]. Вивчити напам’ять уривок з поеми «Кавказ». Скласти план до теми «Поема «Кавказ» — гнівна сатира на самодержавно-кріпосницький лад».

Додаток до уроку № 43

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ПОЕМИ «КАВКАЗ»

(Запитання та завдання до теми)

1. Чому горці Північного Кавказу піднялися на боротьбу проти царату? Як зображено цю боротьбу в поемі «Кавказ»?

2. Свою статтю про поеми «Сон» і «Кавказ» І. Франко назвав «Темне царство». Чому? Аргументуйте свою думку.

3. Обґрунтуйте тезу І. Франка: «Кавказ» — се, може, найкраще свідоцтво могутнього, всеобіймаючого, щиролюдського почуття нашого поета».

4. Поясніть тезу І. Франка: «Кавказ» — це огниста інвектива проти темного царства». (Інвектива — гострий виступ проти кого-небудь, чого-небудь.)

5. Як Шевченко змальовує приєднання Кавказу до Росії? Які художні прийоми використовує при цьому?

6. Розкрийте зміст виразу: «Од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує!».

7. Наведіть зразки іронії і сарказму в поемі. Яка роль цих художніх засобів у творі?

8. Що таке афоризм? Випишіть афоризми з поеми і розкрийте зміст одного з них (на вибір).