Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Повісті Т. Шевченка російською мовою. Автобіографічні елементи в повісті «Художник». Значення повістей Т. Шевченка

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Тема. Повісті Т. Шевченка російською мовою. Автобіографічні елементи в повісті «Художник». Значення повістей Т. Шевченка.

Мета: розкрити тему, дати характеристику образів, композиції і стилю повісті; розвивати в учнів спостережливість, уміння зіставляти факти, робити узагальнення; виховувати доброту, здатність до співпереживання. Обладнання: репродукції картин Шевченка, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Виступи за підготовленими тезами.

2) Виразне читання поезій Шевченка (на вибір учнів).

2. Бесіда з учнями.

1) Розкрийте головну думку поеми «Варнак».

2) Розкажіть про засоби сатири в поемі «Царі».

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за підручником (с. 272 — 274).

2. Учнівські повідомлення.

Повідомлення 1. Повість «Варнак» за сюжетом відповідає однойменній поемі. Герой її — народний месник, борець проти поміщицького гноблення. Він став ватажком загону селян, які металися панам за кріпацькі кривди. Як і прославлений Кармалюк, герой повісті усе, що забирав у панів, роздавав бідним.

Повідомлення 2. Повість «Наймичка» має багато спільного з однойменною поемою, а також з «Катериною». Героїня її — дівчина-покритка Лукія. Як і Катерина, вона стала жертвою розпусника-офіцера. Ховаючи свій сором, підкинула дитину заможним хуторянам, а згодом пішла до них у найми, щоб бути коло своєї дитини. Тільки перед смертю жінка відкрила синові свою таємницю. Образ Лукії є ніби продовженням образу Катерини.

Повідомлення 3. В іншому плані розповідається історія покритки в повісті «Капитанша». Зведеній і покинутій офіцером дівчині допомагає солдат, денщик Туман. Коли вона померла, Туман виховав її дитину. Бездушному, жорстокому панові Шевченко протиставив людину з народу, високогуманну й працьовиту.

Повідомлення 4. Позитивними рисами змальовані персонажі повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали». Бездушним панам протиставлено благородну постать матроса. За виявлений на війні героїзм його мають нагородити. І коли матроса запитали, що він хотів би дістати в нагороду, він попросив звільнити від кріпацтва його сестру. Поруч із цим образом у повісті виведено розпусника й гульвісу поміщика Курнатовського.

Повідомлення 5. У повісті «Музикант» розповідається історія кріпака Тараса Федоровича, який з панської примхи став скрипалем і віолончелістом. Шевченко показав глибоку трагедію цього талановитого музиканта, який під час вечірок у пана чарував слухачів прекрасним виконанням високохудожніх творів, а потім виконував обов’язки панського лакея.

3. Стислий переказ (учнями або вчителем) змісту повісті «Художник».

4. Виразне читання уривків з повісті (на вибір учителя).

5. Бесіда з учнями.

1) Що у повісті «Художник» є автобіографічним?

2) Чим вона відрізняється від життєпису письменника?

3) Чому, на вашу думку, Шевченко не створив повністю автобіографічний твір?

4) Чому так трагічно закінчилося життя головного героя повісті?

5) Яка з прочитаних Шевченкових повістей вам найбільше сподобалась і чому?

6. Робота з підручником (с. 272 — 274).

Скласти тези до теми «Значення повістей Шевченка».

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 272 — 274; хрестоматія [48, с. 327 — 352]. Прочитати твори Шевченка періоду після заслання.