Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».)

Всі публікації щодо:
Вовчок Марко

Тема. Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».)

Мета: ознайомити учнів з біографією письменниці, її життєвим і творчим шляхом, повістями російською мовою, оповіданнями; розвивати вміння бачити події в історичному контексті, зіставляти факти і робити висновки; виховувати естетичні смаки вдумливого читача, повагу до кращих здобутків української літератури.

Обладнання: портрет письменниці, ілюстрації, виставка творів письменниці та літератури, присвяченої Марку Вовчку, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Аналіз письмової роботи.

1) Обрані теми.

2) Використання і дотримання плану твору.

3) Розкриття теми.

4) Типові помилки: мовленнєві, граматичні.

3. Робота над типовими помилками.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Виразне читання поезії Т. Шевченка «Марку Вовчку».

2. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за підручником (с. 340 — 345).

2. На основі розповіді вчителя та матеріалів підручника скласти хронологічну таблицю «Життєвий і творчий шлях Марка Вовчка».

3. Словникова робота.

Реалізм (від лат. — речовий, дійсний) — спосіб художнього відтворення дійсності, літературний напрям, який, на відміну від романтизму, розкриває побутові, суспільні, історичні передумови формування характеру людини. Для реалізму характерні епічні жанри, в яких широко відображаються життєві явища протягом значного відрізку часу (повість, роман). Найвідоміші зразки реалізму в українській літературі другої половини XIX ст. — повісті «Інститутка» Марка Вовчка, «Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького, роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, п’єса «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, повість «Борислав сміється» І. Франка.

Оповідання — епічний прозовий твір невеликого обсягу, який розповідає про події в житті одного або кількох персонажів і має одну сюжетну лінію. Жанр оповідання відзначається різноманітністю видів розповіді: від першої або третьої особи, автора або персонажа, а також розповідь учасника подій.

4. Тематика оповідань Марка Вовчка.

Обговорення з коментуванням першої збірки оповідань письменниці («Сестра», «Козачка», «Горпина», «Одарка», «Сон», «Викуп», «Чумак»); другої збірки («Три долі», «Не до пари», «Два сини», «Ледащиця»),

5. Пояснення вчителя за планом.

1) Історична повість «Кармелюк».

2) Оповідання російською мовою.

6. Бесіда з учнями.

1) Чому, на вашу думку, Марко Вовчок, працюючи над повістю «Кармелюк», спиралася більше на народну творчість, ніж іти документальні матеріали?

2) У чому Марко Вовчок наслідувала літературні традиції Т. Шевченка?

3) У чому полягає народність творів письменниці?

4) Які риси вдачі та вчинки своїх героїв підносить авторка?

5) У чому виявляється реалізм «Народних оповідань»?

6) Доведіть, що «Горпина» — це оповідання.

7) Визначіть провідну тему «Народних оповідань».

8) Які можливості розповіді від першої особи використала Марко Вовчок у своїх оповіданнях?

9) Назвіть джерела ліричності творів Марка Вовчка.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 340 — 362; хрестоматії [48, с. 437 — 465], [50, с. 471 — 481]; прочитати повість «Інститутка», написати невеликий твір-роздум на тему «Марко Вовчок — наслідувачка літературних Традицій Тараса Шевченка».