Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Юрій Федькович. Огляд життя і творчості письменника

Всі публікації щодо:
Федькович Юрій

Тема. Юрій Федькович. Огляд життя і творчості письменника.

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю письменника, розкрити провідні мотиви його поетичної творчості, продовжувати навчання виразності при читанні поетичних творів; розвивати спостережливість, уміння розглядати літературне явище в контексті історичних та суспільних подій; виховувати любов і повагу до поезії, до кращих здобутків класиків української літератури.

Обладнання: портрет письменника, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

Виконання самостійної роботи за індивідуальними завданнями (див. додаток 2 до уроку № 64).

2. Перевірка виконаного завдання.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника (с. 363 — 369).

2. Скласти хронологічну таблицю «Життєвий шлях Ю. Федьковича».

3. Словникова робота.

Іронія (від грецьк. — глузування) — прихована насмішка, коли схвальне висловлювання має протилежний, негативний смисл. На приклад, у вірші Ю. Федьковича «Пречиста Діво, радуйся, Маріє!» заголовок твору, який повторюється на початку і в кінці кожної строфи, на тлі зображення людських страждань набуває іронічного звучання.

Епіфора (від грецьк. — повторення) — повторення виразів, слів чи звукових сполучень у кінці віршових рядків, строф або речеш. Засіб композиційної виразності вірша, служить виокремленню важливих за значенням слів. У згаданому вірші Федьковича «Пречиста Діво, радуйся, Маріє!» заголовок повторюється в кінці кожної строфи, причому в більшості строф твору цей рядок утворює обрамлення.

4. Пояснення вчителя за планом.

1) Юрій Федькович — «буковинський Кобзар».

2) Перші твори Федьковича — ліричні вірші з жовнірського життя. Основні їх мотиви — туга за рідною домівкою, біль серця, розлученого з коханою, жаль за марно втраченими роками, скарги на жорстокість офіцерів.

3) Громадянська лірика — оспівування опришків, ідея народного повстання.

4) Волелюбні мотиви. (Цикл поезій «З окрушків».)

5) Пейзажна та любовна лірика.

6) Вірші, присвячені Т. Шевченкові.

5. Виразне читання та аналіз поезій («Пречиста Діво, радуйся, Маріє!», «Україна», «Рекрут», «Шельвах» [варта], «Лук’ян Кобилиця» (уривки).)

6. Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу на с. 369 — 371.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Докладно охарактеризувати жовнірську поезію Ю. Федьковича.

2. Яка основна тематика віршів Федьковича?

3. Довести громадянське спрямування поезії «буковинського Кобзаря».

4. Роль іронії в поезії «Пречиста Діво, радуйся, Маріє!». Які ще художні прийоми використано в цьому вірші?

5. Яку виражальну роль відіграють епіфора й обрамлення у вірші «Пречиста Діво, радуйся, Маріє!».

6. Чи використовуються у віршах «Рекрут» і «Шельвах» народнопісенні художні засоби? (Якщо так, назвати їх.)

7. Який спосіб художнього відтворення дійсності — епічний чи ліричний переважає в поемі «Лук’ян Кобилиця»?

8. У чому своєрідність поезій Федьковича?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 312 — 319; хрестоматія [48, с. 465 — 468]. Ознайомившися з прозовими творами Ю. Федьковича, поміркувати над питаннями:

1) Як Федькович викриває мораль тодішнього буковинського суспільства?

2) Яке місце в його творах посідають образи правдошукачів, борців проти кривди й насильства?

3) Чим характерний конфлікт в оповіданнях Ю. Федьковича?

4) Які художні засоби використовує письменник для зображення панівної верхівки?

5) Яка роль діалогу в оповіданнях Федьковича?На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.