Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Підсумкова контрольна робота

Тема. Підсумкова контрольна робота.

Мета: оцінювання рівня знань учнів за рік.

Обладнання: індивідуальні завдання.

ХІД УРОКУ

Методичні рекомендації

І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ

І РІВЕНЬ

Визначити, чи правильне твердження.

1. Художній засіб, заснований на применшенні, — це літота.

Так 

Ні

Позначити правильну відповідь.

1. Із яким звіром порівнює князя Всеволода автор «Слова…»?

а) Із вепром;

б) левом;

в) туром.

2. Як у давнину в Україні називали театр ляльок?

а) Клоунада;

б) вертеп;

в) ляльки.

3. Як називається художній засіб, заснований на перебільшенні?

а) Гіпотеза;

б) гекзаметр;

в) гіпербола.

4. У скільки років Шевченко залишився круглим сиротою?

а) У 9 років;

б) в 11 років;

в) у 13 років.

5. Коли вийшов перший «Кобзар»?

а) 1840 р. ;

б) 1845 р. ;

в) 1838 р.

6. Який поет назвав Марка Вовчка своєю «літературною донею»?

а) І. Франко;

б) Т. Шевченко;

в) М. Куліш.

II РІВЕНЬ

Дайте стислу відповідь на питання.

1. У якому році відбулася битва князя Ігоря з половцями?

2. Назвіть автора «Послання до єпископів». Дайте визначення посланню як літературному жанру.

3. У якому з літописів уперше з’явилася назва «Україна»?

4. Скільки років Іван Котляревський працював над «Енеїдою»?

5. Яким твором починається розвиток нової української драматургії?

6. Назвіть перший поетичний твір Тараса Шевченка, написаний ще до викупу з кріпацтва.

7. Кому з діячів російської та української культур завдячував Шевченко у викупі з кріпацтва?

8. Скільки повістей написав Шевченко? Назвіть їх.

9. Які драми написав Шевченко?

10. Назвіть автора повісті «Інститутка». Кому присвячена ця повість7

11. Хто з українських письменників першим переклав Біблію? Де і коли вона була видана вперше?

12. Назвіть найвизначніший художній твір Пантелеймона Куліша. Дайте визначення історичному роману як жанру.

III РІВЕНЬ

Дати розгорнуту відповідь на питання.

1. Хто, на вашу думку, був автором «Слова о полку Ігоревім*? Коли написано цю літературну пам’ятку?

2. Чому «Слово…» вважається художнім твором, а не літописом?

3. Хто, на вашу думку, була найвидатнішою жінкою Київської держави? Обґрунтуйте свою думку.

4. Провідною темою більшості байок Сковороди є тема «сродної праці». Як ви розумієте ідею «сродної праці»?

5. Які слова велів написати філософ Григорій Сковорода на своєму могильному надгробку? Як ви розумієте цей афоризм?

6. Протягом певного часу гімном України вважався один із віршів Шевченка. Назвіть його.

7. На прикладі обраного вами твору поясніть, як слід розуміти єдність форми і змісту.

8. На прикладі обраної вами поезії поясніть, що таке силаботонічна система віршування.

9. У якому році відбулася «чорна рада»? Події якого історичного періоду описані в романі «Чорна рада»? Як ви оцінюєте зображені події у викладі П. Куліша?

IV РІВЕНЬ

Написати твір на одну з тем.

1. Смисл виконання різдвяних пісень і обрядів.

2. Оспівування сил природи у «Слові о полку Ігоревім».

3. Значення Біблії в розвитку суспільства.

4. Головне спрямування літератури — людинознавство і гуманізм.

5. І. Котляревський — основоположник нової української літератури.

6. Образ України у ранніх творах Шевченка.

7. Утвердження загальнолюдських цінностей у творі П. Куліша «Чорна рада».

II. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку літератури рідного краю.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.