Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Схема аналізу поетичного твору

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть краще зрозуміти специфіку твору).

2. Назва поезії.

3. Виразно прочитати твір. (Дотримуючись інтонацій, пауз, логічних наголосів, користуючись жестами, мімікою.)

4. Історія написання і видання твору.

5. Жанр твору. (Громадянська, інтимна, релігійна, пейзажна, політична, філософська лірика тощо. Це може бути гімн, пісня, послання, ідилія, елегія, етюд, думка, монолог, сатира, епіграма тощо.)

6. Про що ця поезія? Тема твору. (Людське почуття, взаємини між людиною і природою, роздуми поета про сутність людського буття, про місце мистецтва в житті людини, спогад про кохання; ліричний етюд, лірико-психологічний етюд тощо.)

7. Що покликало поезію до життя?

8. Сюжетна основа твору. (Якщо вірш сюжетний.)

9. Композиція твору. (Варто пам’ятати, що в ліричному творі сюжет відсутній, натомість увага зосереджується на певному почутті, виділяють такі композиційні етапи почуття: а) вихідний момент у розвитку почуття; б) розвиток почуття; в) кульмінація (можлива); резюме, або авторський висновок.)

10. Ключові образи твору. (Звернімо увагу, що найчастіше визначальним у ліриці є образ ліричного героя — це умовна дійова особа, думки й почуття якої розкриваються у ліричному творі.)

11. Який образ є внутрішнім стрижнем твору?

12. Чи є в даній поезії символи? їх значення і зміст.

13. Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору? (Йдеться про лексику, тропи, фігури, фоніку.) Як саме?

14. Яке почуття домінує у вірші? (Сповідь, зізнання, щирість тощо.)

15. Як досягає автор динаміки образу (й оповіді у ліро-епічних творах)?