Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас 2002Календарне планування уроків української літератури в 9 класі

Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів. Становлення і розвиток української літератури

Усна народна творчість. Народна драма. «Весілля» - велична народна драма. Спільне й відмінне в її сюжеті в різних регіонах України

Прадавня українська література. Слов'янська міфологія. «Велесова книга» - скрижалі буття українського народу в прадавні часи. Давньоукраїнська держава - Київська Русь

Перекладна церковна література. Біблія - видатна пам'ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї»

Новий Заповіт - поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа - основоположника християнства

«Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Слова…». Образ Руської землі

Образи воїнів, Ігоря, Ярославни, Святослава Київського, «віщого Бояна». Художні переклади і переспіви поеми

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, вказаних у домашньому завданні до уроку № 7

Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

Позакласне читання. Володимир Малик. «Таємний посол»

Давня українська література. Монголо-татарська навала. Спустошення руських земель. Загарбання українських земель сусідніми державами. Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні. Літописи XIII-XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література

Полемічна література. Іван Вишенський. Огляд творчості. «Послання до єпископів». Послання

Драматургія. Історична драма. «Милість Божа» невідомого автора та «Володимир» Ф. Прокоповича. Вертепна драма «Цар Ірод». Поезія. Віршова спадщина Климентія Зіновієва та Івана Некрашевича

Григорій Сковорода. Огляд життя і творчості. Загальна характеристика поглядів Сковороди. Ідея «сродної праці» у філософському трактаті «Алфавит, или Букварь мира»

Літературно-естетичні погляди Сковороди, його поетична творчість. Байки. Збірка віршів «Сад Божественных песней»

Філософські погляди Г. Сковороди. Значення його творчості

Література рідного краю. Універсальність світогляду Григорія Сковороди

Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Сковорода

Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника

Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми

«Енеїда» - енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі «Енеїда», мова поеми, особливості віршової форми

І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру

Поетичний образ Наталки - дівчини з народу. Інші образи твору. Значення п'єси

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 23

Контрольна робота: І. П. Котляревський

Урок позакласного читання за романом Павла Загребельного «Первоміст»

Григорій Квітка-Основ'енника - першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України

Література рідного краю. Харків поетичний

Нова українська література 40-60 pp. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40-60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям

Життєвий шлях Тараса Шевченка. Початок творчості поета. Ранні поезії. «Причинна» - зразок романтичних балад

Т. Шевченко. «Катерина» - ліро-епічна соціально-побутова поема. Зміст твору. Народознавство в поемі

Т. Шевченко. Поема «Катерина». Образи поеми, художні особливості твору, ліричні відступи, стиль

Спогади про старожитну Україну, запорізьке козацтво (поезія «До Основ'яненка»), туга за козацькою вольницею (поема «Іван Підкова»). Поема «Гайдамаки». Історична основа твору. Сюжет і композиція

Повсталий народ у поемі «Гайдамаки» - головний герой твору. Образ Яреми - типового представника пригнобленого, але нескореного селянства. Образи Гонти та Залізняка

Позакласне читання. Михайло Старицький «Останні орли»

Т. Шевченко. Історична драма «Назар Стодоля». Показ соціальних суперечностей між старшинською верхівкою та низовим козацтвом. Характеристика героїв п'єси

Поетична творчість Т. Шевченка 1843-1847 рр. Особливості творчості цього періоду. (Цикл «Три літа».) «Заповіт» - заклик поета скинути імперські кайдани та розбудувати нове життя

Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства

Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа там образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов'янських народів, особливості композиції твору

Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка «Великий льох»

Т. Шевченко. Поема «Наймичка». Образ знедоленої жінки, розкриття її трагічної долі. Гуманістичний пафос твору, близькість його до народної творчості

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, наведених у домашньому завданні до уроку № 41

Т. Шевченко. Поема «Кавказ», її ідейна спрямованість. Пафос солідарності з пригнобленими народами. Образ Прометея. Гнівний осуд загарбницької політики Росії, сатиричне викриття царизму

Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» - викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми

Поезія років заслання. Образи царів і поміщиків («Ще як були ми козаками…», «У Бога за дверима лежала сокира»). Мотиви боротьби («І виріс я на чужині»). Цикл віршів «В казематі», його провідні мотиви. Нескореність поета

Контрольна робота: Т. Г. Шевченко

Повісті Т. Шевченка російською мовою. Автобіографічні елементи в повісті «Художник». Значення повістей Т. Шевченка

Творчість Т. Шевченка після заслання. Нове творче піднесення поета. Твори «Неофіти», «Юродивий»

Інтимна лірика Т. Шевченка. Цикл «Молитва»

Т. Шевченко. «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)». Мрії Шевченка про щасливе майбутнє рідного краю

Урок позакласного читання за романом Раїси Іванченко «Отрута для княгині»

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 51

«Журнал» («Щоденник»;) - важливе свідчення суспільно-політичних та ідейно-естетичних поглядів Т. Шевченка, джерело його біографії

Т. Шевченко - видатний художник. Цінність його живописної спадщини. Шевченко і наша дійсність

Аналіз самостійно прочитаних творів Тараса Шевченка: «Тарасова ніч», «На вічну пам'ять Котляревському», «Давидові псалми», «І Архімед, і Галілей…» та ін. Значення літературної спадщини Тараса Шевченка в розвитку української літературної мови, культури

Шевченко - народний поет. Значення творчості великого Кобзаря

Література рідного краю. Знайомство з творчістю Василя Борового

Пантелеймон Куліш. Огляд життя і творчості письменника. Романтичний характер поетичної творчості П. Куліша

«Чорна рада» П. Куліша - перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела

Персонажі «Чорної ради» П. Куліша - представники різних суспільних прошарків того часу. Романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, кобзар), ідеалізація козацької верхівки (гетьман Сомко, полковник Шрам, Петро, Черевань). Образ Лесі Череванівни

Урок позакласного читання за повістю Богдана Лепкого «Крутіж»

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 61

Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».)

Повість Марка Вовчка «Інститутка» - визначне явище в українській антикріпосницькій прозі, перша реалістична соціальна повість. Образи селян-кріпаків. Типовий образ панночки-інститутки

Юрій Федькович. Огляд життя і творчості письменника

Ю. Федькович. Повісті та оповідання. «Три як рідні брати». Розкриття соціальної нерівності, безправності і зубожіння народу. Значення творчості Ю. Федьковича

Підсумкова контрольна робота

Література рідного краю. Гнат Хоткевич. «Автобіографія». «З давнини»

Твори, що мають вивчатися за програмою української літератури 10 класі

Твори, рекомендовані для самостійного читання

Схема аналізу поетичного твору

Література