Уроки української літератури 9 клас II семестр: Посібник для вчителя - Грабовська О. М 2011

Пантелеймон Куліш. Осуд, Піл ь і гнів поета-громадянина («До рідного народу»). Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»)

Всі публікації щодо:
Куліш Пантелеймон

Мета: навчити учнів визначати і пояснювати провідні ідеї поезій, аналізувати художні засоби; вчити висловлювати власні міркування з приводу актуальності порушених у віршах проблем; розвивати бачення і розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини; формувати риси справедливості, колегіальності, щирості; виховувати любов до рідного слова, народу.

Обладнання: портрет П. Куліша, фото Олександри Білозерської, поетичні збірки, поеми, словники літературознавчих термінів.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Літературний диктант.

1. На території якої області народився П. Куліш? (Сумської.)

2. Вкажіть дату народження П. Куліша? (8.08.1819р.)

3. Хто його навчив грамоти? (Сестра Леся.)

4. До чого малий Панько виявив найбільший нахил? (Для малювання.)

5. Ким працював Куліш після того, як покинув навчання в гімназії? (Домашнім учителем в поміщиків.)

6. В якому із Київських вузів навчався Куліш? (Київський університет.)

7. З ким в 40-х роках зводить доля Куліша? (З Т. Шевченком, М. Костомаровим, В. Білозерським.)

8. Хто став дружиною П. Куліша? (Ганна Барвінок.)

9. Де митець самотужки вивчав кілька мов. перечитував усю тогочасну російську і світову класику? (На засланні в Тулі.)

10. Що друкує Куліш після того, як отримує право друкуватися? («Чорна рада», «Записки Южной Руса», альманахи «Хата», «Основа» та ін.)

11. Під час перебування в якій країні Куліш пише збірку поетичних творів «Досвітки»? (Італія, 1862 р.)

12. Де і коли помер П. Куліш? (14.02.1897 р. в Мотронівці.)

2. «Мікрофон».

«На мою думку, Україна має бути вдячна Кулішеві за…».

II. Повідомлення теми та очікуваних результатів уроку.

1. Слово вчителя.

- П. Куліш видав 5 поетичних збірок: «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін», «Поетична кобза», «Хуторні недогарки». Він же є автором понад 10 великих поем: «Україна», «Маруся Богуславка», «Сторчак і Сторчаниха», «Кумейки», «Грицько Сковорода», «Дон Жуан», «Магомет і Хадиза», «Солониия», «Куліш у пеклі», «Настуся» і «Великі проводи» Писав він також балади, думи, байки.

2. Хвилинка теорії літератури.

- Які ви знаєте засоби вираження змісту ліричного твору? (Жанр, композиція, образи.)

- Назвіть естетично значущі елементи художньої форми ліричного твору (Лексика, тропіка і стилістика.)

- На які групи поділяють лірику за структурою і способами організації? (Описова, розповідна і рефлексивно-виражальна.)

- На які групи поділяють ліричні твори в залежності від змісту? (Громадянська, пейзажна, філософська, інтимна, релігійна.)

- Що таке провідна ідея твору? (Провідна думка, ядро задуму автора.)

3. Виразне читання вірша «До рідного народу».

4. Бесіда за питаннями.

- Яку думку культивує П. Куліш у вірші ’До рідного народу»?

(Матеріал для вчителя.

У Пояснювальній записці» до «Граматики» її творець писав: «Найперше діло в отця-матері повинно бути, щоб дитину свою рідною мовою до розуму довести… З тих-бо письменних мало добра бува, що чужоземцями через науку робляться і до свого рідного люду слова промовити по-своєму не вміють»)

- До якої групи лірики за структурою належить ця поезія? (Рефлексивно-виражальна.)

- Вкажіть, до якої групи залежно від змісту належить дана поезія’1 (Громадянська лірика.)

5. Слово вчителя.

- У «Хуторній поезії» 1882 р. появилися мотиви засудження власного народу за його «азіатську дикість і криваве гайдамацтво», одночасні заклики прилучатися до європейського культурництва й просвітою здобути свободу. Ті протиріччя досягли найвищої напруги. У м. Львові прозвучали приголомшливі за сплою слова:

Народе без почуття, без честі і поваги, а

Без правди у завітах предків диких б

Ти, що повстав з безумної одваги, а

Гірких п’яниць та розбишак всіляких! б

Єдиний скарб у тебе — рідна мова,

Заклятий для сусідського хижатництва:

Вона життя твого міцна основа,

Повніша над усі земні багатства…

На ж зеркало всесвітнє, оглядайся,

Збагни, який ти азіат мізерний.

Своїм розбоєм лютим не пишайся,

Забудь навіки путь хижацтва скверний

І до сім’ї культурників вертайся!

Цю нищівну критику народ не почув, а серед інтелігенції вона не додала авторитету і друзів поетові. Лише один в його часі молодий філософ, учений і поет, сповідник прабатьківської віри і соціал-демократ І. Я. Франко зрозумів Пророка і майже повністю повторив осуд Кулішем свого народу, назвавши український народ «паралітиком на роздоріжжу».

- Головною опорою світогляду П. Куліша і основою його найзавітнішої ідеї був Хутір. Що це означає? (Це означає, що праця протиставлена розбишацтву, ледарюванню, порядок — анархії, освіта — неуцтву. Хутір означає цивілізацію її культуру землеробства, культуру побуту. Хутір — це бастіон утвердження всього національного — мови, етнопедагогіки, звичаїв, обрядовості.)

6. Практична робота.

- Визначте рими у вірші П. Куліша «До рідного народу», види римування. (Рими — жіночі, римування — перехресне.)

- Визначте віршовий розмір. Єдиний скарб у тебе рідна мова. (П’ятистопний ямб.)

- Вкажіть, які тропи використав П. Куліш у поезії.

- З якою метою поет використовує форму наказового способу дієслів?

- Яку роль у вірші відіграють звертання?

7. Самостійна робота.

- У 1899 р вийшла поетична збірка «Дзвін», до якої ввійшли поезії «Троє схотінок», «Заворожена криниця», в яких звучить кредо митця та його романтична лірика Визначте провідні ідеї та проблеми, порушені у віршах, рими та римування, віршовий розмір, тропи та риторичні фігури.

III. Підбиття підсумків.

IV. Домашнє завдання.

Завершіть аналіз поезій, повторіть провідні ідеї поезій П. Куліша. Дочитайте роман «Чорна рада».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.