Уроки української літератури 9 клас II семестр: Посібник для вчителя - Грабовська О. М 2011Орієнтовне календарно-тематичне планування на II-й семестр

Твори для вивчення напам’ять

Додаткова література для читання

Рекомендована література для вчителя

Література українського романтизму. Поети-романтики: П. Гулак-Артемовський, «Рибалка», Є. Гребінка, «Українська мелодія», М. Костомаров, «Соловейко», В. Забіла, «Соловей», М. Петренко, «Небо»

М. Шашкевич «Веснівка». Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль «Руської трійці» у національному духовному відродженні

Літературна творчість Миколи Гоголя, її значення дія української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя

Микола Гоголь. «Вечір проти Івана Купала». Романтична умовність оповідання. Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння

Тарас Шевченко - геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення

ЛРК № 2. Т. Г. Шевченко і Тернопільщина

Рання творчість Т. Шевченка. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Пашо мені чорні брови..»). Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»)

Т. Шевченко. Поема «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов’янських народів

Т. Шевченко. «Гайдамаки». Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей - «крила» людини у злитості її боротьби за щастя з боротьбою свого народу (образ Яреми). Інші герої твору

ПЧ №2. Тарас Шевченко. П’єса «Назар Стодоля»

Т. Шевченко. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми - неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

Т. Шевченко. «Чигрине, Чигрине». Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України. Містерія «Великий льох». Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору

Т. Шевченко. «Стоїть в сеті Суботові…» Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького. Зв’язок із «Великим льохом»

Т. Шевченко. «Сон» («У всякого своя доля…»). Поема («комедія») і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Сатиричний пафос твору, його спрямування. композиційний прийом «сну», його роль для можливостей поетичного зображення

Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «темляків» у посланні. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала», «Марія», «У нашім раї на землі…»), різні типи її втілення: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала»), символічно-узагальнений («Марія»). Еволюція жіночого образу в поезії Т. Шевченка

Виразне й усвідомлене читання творів Т. Шевченка про жіночу долю

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики («Садок вишневий коло хати…», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»). Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя

Тарас Шевченко і Біблія. Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Переспіви і «подражанія» у творчій спадщині митця. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми»

РЗМ №3. Презентації або виступи учнів з повідомленнями. Підготовка до контрольного домашнього твору

Світова велич українського поета. KP №4 (тести) зa темами «Література українського романтизму» та «Т. Шевченко»

Пантелеймон Куліш - письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач (Біблія, твори В. Шекспіра, Й. В. Гете), автор підручників для школи, першого українського правопису «Кулішівка». Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва в Україні: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації

Пантелеймон Куліш. Осуд, Піл ь і гнів поета-громадянина («До рідного народу»). Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»)

П. Куліш. «Чорна рада» - першим україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Чоловік Божий - носій основної ідеї. Хутір - символ українського способу життя

П. Куліш. «Чорна рада». Черевань - уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко - носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко - уособлення сімейної ідилії як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур - втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком

Марко Вовчок. Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість «Маруся». Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Г. Брема). Оповідання «Максим Тримач», особливості його сюжету

Марко Вовчок. Романтичність оповідання «Максим Тримач». Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття

Вступна бесіда. Література XX століття - мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників XX століття, зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах. Непростий шлях розвитку української літератури у XX столітті. її жанрове, тематичне, стильове розмаїття

Українська еміграційна література XX ст. І. Багряний - один із найталановитіших з когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі

Іван Багряний. «Тигролови» - авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини - головний герой І. Багряного

Виразне читання прозових уривків з авантюрно-пригодницького роману І. Багряного «Тигролови»

РЗМ №4. Контрольний твір-роздум про сильну українську людину (зa романом І. Багряного «Тигролови»)

Візуальна (зорова) поезія сьогодні. Поєднання тексту і малюнка в зоровій поезії. Джерела сучасної української візуальної поезії

Василь Герасим’юк. «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра». Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення

Іван Липа. «У невідому путь». «Практичний ідеал» письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі «дія тих, хто сам кермує власним життям». Життя - постійна боротьба, людина в ньому - борець, шлях цієї боротьби - непередбачуваний і невідомий

Контрольна робота №5 (відповіді на запитання за розділом «3 літератури XX ст.»)

Урок-підсумокНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.