Усі уроки української літератури у 9 класі - І семестр - Чупринін О. О. 2009Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури у 9 класі 12-річної школи. Семестр І

Вступ. Усна народна творчість

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури

Процес виникнення фольклору. Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби»

Родинно-побутові пісні. «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду»

Давня українська література

Українські народні балади «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуфть». Тематичні особливості, класифікація балад

Українська середньовічна література XI-XV ст. Перекладна література. Біблія. Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потом на землі

Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу», «Про Мойсея». Десять заповідей

«Притча про блудного сина», «Притча про сіяча». Біблія - святе письмо і збірки літературних пам'яток

Оригінальна література княжої Руси-України. «Повість минулих літ» - Історична книга і збірка епічних творів

Києво-Печерський патерик як пам'ятка житійної літератури. Оповідання про Прохора чорноризця

Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академії у розвитку української культури. І. Вишенський - мислитель, богослов, полеміст

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. «Історія Русів»

І. Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»). С. Климовський. «Їхав козак за Дунай»

Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Ф. Прокоповича. Вертеп як вид лялькового театрального дійства

Г. Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Байки харківські». «Бджола і шершень», «Собака і вовк»

Г. Сковорода. «Сад божественних пісень», «Всякому городу нрав і права», «De libertate»

Г. Сковорода. Біблійна основа творчості. «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми

Тематична контрольна робота № 1. Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література

Нова українська література: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, література українського романтизму

Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського

І. Котляревський. «Енеїда». Історія створення. Національний колорит. Проблеми і мотиви твору. Характеристика героїв, що уособлюють самодержавство, панів, чиновників, духовенство

І. Котляревський. «Енеїда». Образи Енея, Троянців

І. Котляревський. «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії

І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Роль і функція пісень у драмі

Г. Квітка-Основ'яненко. Батько української прози. «Маруся» - перша українська повість нової української літератури

Г. Квітка-Основ'яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів великої руїни

Г. Квітка-Основ'яненко. «Конотопська відьма». Іронія і сатира в повісті

Г. Квітка-Основ'яненко. «Конотопська відьма». Поєднання реалізму і фантастики

Зв'язне мовлення. Контрольний твір-роздум

Література рідного краю. Б. Грінченко. «Сонячний промінь»

Література українського романтизму. П. Гулак-Артемовський «Рибалка», Є. Гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»

Література українського романтизму. В. Забіла «Соловей», М. Петренко «Небо». М. Шашкевич - зачинатель нової української літератури на західних землях. «Веснівка»

Тематична контрольна робота № 2. Нова українська література: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, література українського романтизму

Література