Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська словесність 5 клас конспекти уроків

Додаток №2 - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для контролю за засвоєнням літературознавчих понять розділу «Світ фантазії, мудрості»

— Жанр усної народної творчості та художньої літератури, оповитий казковістю і фантазією, розповідь про якусь визначну подію чи улюб­лену народом особистість — це …

А) міф;

Б) переказ;

В) легенда;

Г) казка.


— Вид фольклору, давні за походженням оповіді про богів, різних фантастичних істот, природні явища, чудеса, які відображають уявлення та вірування людей глибокого минулого і були раннім видом народної творчості — це..

А) міф;

Б) переказ;

В) легенда;

Г) казка.


— Фольклор — це…

A) усна народна творчість;

Б) твори, написані письменниками;

B) будь-які художні твори,

Г) міфи та легенди


— Художнє образне означення — це …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація;

Г) метафора.


— Порівняння — це…

A) образне слово, за допомогою якого один предмет зіставляється з іншим предметом, схожим на нього;

Б) частина художнього твору;

B) засіб виразного читання.


— Уособлення — це синонім до слова …

A) епітет;

Б) порівняння;

B) персоніфікація.

Г) метафора.


— Найдавніший вид фольклору, в якому розповідається про богів, фантастичних істот, а також пояснюються різні природні явища, називається…

А) міфом;

Б) легендою;

В) казкою;

Г) приказкою.


— Один з найпоширеніших жанрів усної народнооповідальної творчості, епічне оповідання чарівно-фантастичного, алегоричного і соціально-побутового характеру із своєрідною системою художніх засобів, підпорядкованих героїзації позитивних, сатиричному викриттю негативних образів — це …

A) міф;

Б) переказ;

B) легенда;

Г) казка.


— Один з найпоширеніших жанрів усної народнооповідальної творчості, епічне оповідання чарівно-фантастичного, алегоричного і соціально-побутового характеру із своєрідною системою художніх засобів, підпорядкованих героїзації позитивних, сатиричному викриттю негативних образів — це …

A) міф;

Б) переказ;

B) легенда;

Г) казка.


— Найдавніший вид казки, в якій вчинки звірів уподібнюються людським. Найчастіше в них діють хитра лисичка-сестричка, вовчик-братик, ведмідь, заєць, собака, кіт та інші свійські і дикі тварини — це

A) героїко-фантастичні казки;

Б) побутові казки;

B) казки про тварин;

Г) літературні казки.


— Основною особливістю цього виду казок є втілення своїх мрій, торжество добра над злом. Герої цих казок — сміливі, кмітливі богатирі, що перемагають фантастичних сил зла — відьом, зміїв-людожерів, допомагають знедоленим, захищають їх інтереси, використовуючи чарівні предмети і сили. Мова йде про …

A) героїко-фантастичні казки;

Б) побутові казки;

B) казки про тварин;

Г) літературні казки.


— Цей вид казок відображає класове розшарування суспільства. Бідняки, наймити, бурлаки борються проти гнобителів. Часто в цих казках виступають персоніфіковані образи Долі, Горя, Щастя, Правди і Кривди. Казки звеличують працьовитість, щирість, розсудливість, а висміюють ледарство, егоїзм, зазнайство, скупість, брехливість. Мова йде про …

A) героїко-фантастичні казки;

Б) побутові казки;

B) казки про тварин;

Г) літературні казки.


— Як називають мову творів, написаних не віршем, а відповідно до норм розмовної мови. В ній наявні часті переходи від одного порядку розташування слів, типу фрази до іншого, відсутня підкреслена ритмізація, поділ на віршові рядки. Це …

A) віршована мова;

Б) монолог;

B) діалог;

Г) прозова мова.


— Основна думка про зображені у творі життєві явища, висвітленню якої підпорядкований весь текст — це …

A) тема твору;

Б) головна думка (ідея) твору;

B) художньо-виражальні засоби;

Г) композиція твору.


— Дійова особа у художньому творі — це …

A) герой казки;

Б) персонаж;

B) людина;

Г) тварина.


- У літературному творі змалювання зовнішності персонажа: виразу обличчя, постаті, ходи, одягу, манери триматися, характерних жестів тощо. Основне його призначення — дати читачеві зорове уявлення про дійових осіб. Це — …

A) картина-ілюстрація;

Б) літературний портрет;

B) казка;

Г) епізод твору.


— Предмет мовлення, те, про що йдеться (говориться) утворі; питання, що потребує відповіді, розкриття у висловленні. Це — …

A) тема твору;

Б) головна думка (ідея) твору;

B) художньо-виражальні засоби;

Г) композиція твору.


— Художній засіб, що полягає в надмірному перебільшенні якихось властивостей зображуваного предмета, явища, рис людини. Вживається з метою увиразнення їх та вияву емоційно-естетичного ставлення автора до змальованого у творі. Це — …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація;

Г) гіпербола.


— Образне означення, що виділяє характерну рису зображуваного (явища, істоти тощо) або передає емоційне ставлення до них. Виражається здебільшого прикметником. Це — …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація.

Г) гіпербола.


— Один із основних тропів, суть якого полягає в уподібненні й перейменуванні явищ, у перенесенні ознак одного предмета чи явища на інше на основі подібності. Він близький до порівняння, але називає лише те, з чим порівнюється: зима ватою зависла на деревах… Це — …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація.

Г) метафора.


— Усна оповідь про життєві факти, драматичні ситуації, пов'язані з конкретними історичними подіями, інформація про які передається не очевидцями, а шляхом переповідання почутого — це …

A) міф;

Б) переказ;

B) легенда;

Г) казка.


— Один з найчастіш уживаних образних висловів, у якому один предмет співставляється з іншим, наділеним певними властивостями особливо яскраво. Це — …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація.

Г) метафора.


— Дійовими особами казок можуть бути:

A) вигадані істоти;

Б) тільки люди;

B) тварини, рослини;

Г) не лише люди, тварини, рослини, а й вигадані істоти.


— Висловлювання персонажів у художніх творах називається …

A) мовою художнього твору; Б) мовою дійових осіб;

B) мовою автора;

Г) прозовою мовою.


— Інтонація читання залежить від …

A) обсягу тексту;

Б) сили голосу читача;

B) зображених подій та почуттів;

Г) шрифту тексту.


— Мова упорядкована, ритмічна, рядки — короткі, об'єднані в строфи, є рима. Це — …

A) прозова мова;

Б) діалог;

B) монолог;

Г) віршована мова.


— Влучне, образне запитання, в якому натякається на відповідь, або прихований опис предметів і явищ, який потребує відповіді. Це — …

A) загадка;

Б) прислів'я;

B) приказка;

Г) акровірш.


— Жанр фольклору, короткий влучний образний вислів з повчальним висновком — це …

A) загадка;

Б) прислів'я;

B) приказка;

Г) акровірш.


— Короткий образний народний вислів, у якому на висновок лише натякається — це …

A) загадка;

Б) прислів'я;

B) приказка;

Г) акровірш.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.