Українська словесність 5 клас конспекти уроків

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Народні міфи та легенди. Легенда "Неопалима купина". Навчальне аудіювання текстів художнього стилю (легенд)

Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Поділ тексту на абзаци. Українська народна казка "Про правду і кривду". Особливості побудови народних казок. Казка як текст (висловлювання)

Читання як вид мовленнєвої діяльності. Літературна казка (продовження). В. Королів-Старий "Хуха — Моховинка". Навчальне читання текстів художнього стилю (казок).

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності (УРЗМ). І. Липа "Близнята" (продовження). Дарунок долі і вміння ним скористатися як основна думка казки. Складання усних монологічних і діалогічних висловлювань на основі літературного тексту

Літературна казка. Узагальнення. Складання казки (твір-оповідь у художньому стилі)

Переказ. Поняття про переказ як жанр художньої літератури та вид мовленнєвої діяльності. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру

Письмо як вид мовленнєвої діяльності (УРЗМ). Особливості писемного мовлення. Прислів'я га приказки. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. Складання письмових монологічних висловлювань на основі прислів'їв.

ДОДАТКИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ "Види мовленнєвої діяльності" (підсумковий контроль на уроках розвитку мовлення)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для контролю за засвоєнням літературознавчих понять розділу "Світ фантазії, мудрості"

КАРТКИ для підсумкового контролю до розділу "СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ" (комплексні завдання, які містять літературознавчий і мовленнєвий компоненти)

Короткий термінологічний словник до уроків словесностіНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.