МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ

ВЕСНІВКА - МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ

Цвітка дрібная

Молила неньку,

Весну раненьку:

„Нене рідная!

Вволи ми волю,

Дай мені долю;

Щоб я зацвіла,

Весь луг скрасила,

Щоби я була,

Як сонце, ясна,

Як зоря, красна,

Щоби-м згорнула

Весь світ до себе!”

„Доню, голубко!

Жаль мені тебе,

Гарная любко,

Бо вихор свисне,

Мороз потисне,

Буря загуде, —

Краса змарніє,

Личко зчорніє,

Головоньку склониш,

Листоньки зрониш,

Жаль серцю буде”.

[До 1837]