А В КРИВОГО ТАНЦЯ - ВЕСНЯНКА

А в Кривого Танця Та не виведем Кінця! Треба Єго та й виводити, Лад Йому та й наводити. Ой Вулиця та й Широкая, Чого Трава невисокая? Бо Парубки та й істоптали Великими та й Ножищами, Великими та й Ножищами, Подертими Постолищами! Ой Вулиця та Вузенькая, Чого Трава Зелененькая? Бо Дівоньки та й істоптали Маленькими Ноженьками, Маленькими Ноженьками, Червоними та Чобітками. Червоними та Чобітками, Золотими та Підківками.