Всі публікації щодо:
Головко Андрій

Шкільний твір - Есе з української літератури

Мої сприйняття творчості Андрія Головка

Варіант 1

Глибоке враження справила на мене творчість видатного українського письменника Андрія Головка після знайомства з його неперевершеними творами та життєвим шляхом. Ця людина дуже цікава, бо наділена вона якимось своєрідним світоглядом, має свою точку зору, події у творах завжди зображує через призму свого сприйняття. Що ж впливало на формування світогляду письменника, як визначив він своє призначення митця? Великий вплив на формування характеру Андрія Головка мали батьки, що намагалися виховати дитину справжньою людиною, наділити її почуттям гідності, патріотизму. Допомагає розкрити зміст творчості Головка та зрозуміти її важливість роман «Бур’ян». У цьому творі на невеликій площині письменнику вдалося яскраво та правдиво зобразити становище українського села революційного періоду. Його головний герой Давид Мотузка, що постає перед нами як людина, чесна, смілива, з цілком сформованим характером, борець за сільську голоту, за поліпшення життя села. Ця людина свідомо протистоїть великому табору Матюхи та його прибічників, свідомо йде на загибель заради ідей. Він намагається підняти рівень свідомості селян, закликає їх до боротьби та праці. Він трохи не загинув, але йому вдалося досягти мети, бо зрадники були заарештовані, до влади прийшли справжні керівники. Досягти цього Давидові допомогли Ілько та Зінька — представники нового типу молоді на селі. Це свідчить про те, що не всі селяни забиті та невчені, серед них є ті, що здатні зробити село кращим, відбудувати його.

Читаючи цей твір, ми опиняємося у пореволюційному селі, відчуваємо скрутне становище селян, співчуваємо їм, засуджуємо Матюху та Сахновського за їх вчинки. Саме майстерність автора у зображенні подій, своєрідні художні та композиційні засоби, що використовує письменник, допомагають нам зрозуміти цей твір. Романом «Бур’ян» та іншим» видатними творами письменник вніс вагомий доробок у скарбницю української літератури.

Варіант 2

Творчість видатного українського письменника Андрія Головка справила на мене незабутнє враження, особливо після знайомства з його життєвим шляхом та його неперевершеними творами. Цього письменника можна вважати дуже цікавою людиною, яка має свою точку зору, наділена своєрідним світоглядом та зображує усі події через призму свого власного сприйняття. Що ж вплинуло на формування світогляду Андрія Головка, в чому він бачив своє призначення як митця?

На формування характеру письменника мали великий вплив батьки, які хотіли виховати сина справжньою людиною, з почуттям патріотизму та гідності. Зміст творчості Андрія Головка, її необхідність та важливість допомагає розкрити і зрозуміти роман «Бур’ян». Письменник зумів на невеликій площині цього твору правдиво та яскраво відобразити становище українського села у революційний період. Давид Мотузка — головний герой роману, який представляє собою чесну, сміливу людину з цілком сформованим характером, який бореться за сільську бідноту, за покращення життя села. Заради ідеї він протистоїть табору Матюхи та свідомо готовий до загибелі. Давид Мотузка закликає селян до боротьби та праці, намагається підняти рівень їх свідомості. Він мало не загинув, але все ж таки досяг своєї мети — зрадників заарештували і до влади прийшли справжні та чесні керівники. Він досяг цього при допомозі Зінька та Ілька, які представлені як новий тип молоді. З цього випливає, що не всі у тогочасному селі були невчені та забиті, а були й такі, які здатні відбудувати та зробити кращим своє село. Коли ми читаємо цей твір, ми начебто б перебуваємо у пореволюційному селі, бачимо скрутне становище селян, щиро співчуваємо їм, засуджуємо Сахновського та Матюху за їх вчинки.

Своєрідні композиційні та художні засоби, майстерність письменника у зображенні подій допомагають читачам зрозуміти цей твір. Тому можна з впевненістю стверджувати, що Андрій Головко своїм романом «Бур’ян» та іншими творами вніс вагомий доробок у скарбницю української літератури.

Варіант 3

Незабутнє враження залишила в моїй душі творчість відомого українського письменника Андрія Головка, його чудові твори та життєвий шлях автора. Письменник безсумнівно наділений своєрідним світоглядом, він дуже цікава людина, яка має свою точку зору та зображає події у творах через призму свого сприйняття світу. Що ж саме впливало на формування світогляду творця, яким він бачить призначення письменника?

На формування характеру Андрія Головка великий вплив мали батьки, які намагалися виховати в дитині почуття патріотизму, гідності, виростити його справжнім чоловіком. Зрозуміти важливість та зміст творчості письменника допомагає один з найцікавіших його романів під назвою «Бур’ян». В ньому письменник на невеликій площині правдиво і яскраво зумів зобразити становище українського селянства у часи революційного періоду. Давид Мотузка, головний герой роману, смілива, чесна людина зі сформованим характером, борець за поліпшення життя на селі, захисник сільської голоти. Він протистоїть злочинному табору Матюхи та його прибічників.

Герой роману готовий віддати своє життя заради ідеї. Мотузка закликає селян до праці і боротьби, намагається підняти рівень їх свідомості. Він ледь не загинув, але все ж таки досяг своєї мети — зрадники були заарештовані, а гідні, справедливі та чесні керівники прийшли до влади. В цьому Давидові допомагали представники нового типу молоді на селі: Зінька та Ілько. Це говорить про те, що навіть серед невчених та забитих селян вже в ті часи були люди, здатні відбудувати село, зробити його кращим.

Коли ми читаємо цей твір, ми наче опиняємося у пореволюційному селі, бачимо скрутне становище його мешканців. Ми сповнені співчуття до них, а Сахновського і Матюху засуджуємо за їх вчинки. Дуже допомагають зрозуміти цей твір майстерність письменника, його своєрідні композиційні та художні засоби. Андрій Головко зробив творчий вагомий внесок у скарбницю української літератури як своїм романом «Бур’ян», так і іншими видатними творами, більшість з яких присвячена життю та боротьбі за щастя українського народу.