9 КЛАС
Твори з української літератури
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40—60-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ
МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ

Тема минулого України в творчості М. Шашкевича

М. Шашкевич — активний борець за становлення нової літератури і Наддністрянщини — краю, України, що був загарбаний австрійцями. Навчаючись у Львівській духовній семінарії, М. Шашкевич разом із друзями організував літературний гурток „Руська трійця”. Молоді ентузіасти взялися примножувати й поширювати твори рідної мови, вивчати історію України, збирати фольклор — такою була програма студентів-патріотів. М. Шашкевич непохитно вірив, що прийде час, коли галичани возз'єднаються зі своїми братами з України.

Серед тем, які порушував М. Шашкевич у своїх поетичних творах, тема минулого України порушується в поезіях „О Наливайку”, „Хмельницького обступлення Львова” .

У вірші „О Наливайку” М. Шашкевич оспівує легендарного керівника козацько-селянського повстання 1594—1596 років проти польської шляхти. Вірш близький до історичних пісень та дум, сповнений романтикою козацької звитяги:

Тоді постиг Наливайко, під ним кінь іграє.

„Гей, молодці, за свободу!” — до них промовляє.

Вздовж списами городили зелені байраки —

Уславляються по степі молодці-козаки.

Із закликом „Гей, молодці, за свободу!” Наливайко повів у бій козаків. Козацький полк перемагає сорокатисячну польську армію, бо козаки відважно й мужньо б'ються за свободу свого народу. М. Шашкевич співає славу і хвалу тим, хто йде в бій за Україну.

У стилі українських історичних пісень написано й поезію „Хмельницького обступлення Львова”, в якій М. Шашкевич гіперболізує мужність і силу гетьмана, щоб показати, що є в Україні сила, здатна організовувати боротьбу за свій народ, за Україну, звільнити її від поневолення:

Як гетьман Хмельницький шаблею звив,

То й Львів ся поклонив.

Порівнюючи минуле волелюбне життя народу на об'єднаних українських землях із тим, „як сумно нині в нас”, М. Шашкевич писав'у поезії „Згадка”:

Заспіваю, що минуло

Передвіцький згану час,

Як весело колись було,

А як сумно нині в нас!

Отже, М. Шашкевич був першим письменником у Галичині, що писав україн-ською; першим священиком Галичини, який читав проповіді у церкві українською мовою.