Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Фольклор
Пісні

Мегазбірка найкращих учнівських творів

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ІСТОРИЧНІ ПІСНІ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

1. Дайте визначення історичної пісні.

Історичні пісні — це фольклорні твори, присвячені певній історичній події, відомій історичній постаті.

2.Коли виникли історичні пісні?

У XV столітті, в період боротьби українського народу проти турецько-татарських загарбників.

3.Назвіть цикли історичних пісень.

4.Які художні засоби найчастіше використовувалися в історичних піснях? Традиційними для історичної пісні є зменшувально-пестливі слова, епітети та інверсія, звертання.

5.Назвіть історичних осіб, які стали героями історичних пісень.

Богдан Хмельницький, Устим Кармалюк, Морозенко, Байда Вишневецький тощо.

6.Визначте характерні риси історичної пісні.

7.Які спільні риси героїв історичних пісень ви можете назвати?

Волелюбність, патріотизм, сильна воля, рішучість, безжальність до ворогів, любов до Батьківщини.

8. Яку роль відігравала історична пісня в духовному житті українського народу?

9. Які автобіографічні факти відбились у піснях Марусі Чурай? Підтвердіть свою думку цитатами з твору.

10. Назвіть традиційні для народної пісні художні засоби, які зустрічаються у творах полтавської піснярки М. Чурай.

Звертання (Ой не ходи, Грицю..., Оце тобі, Грицю, за теє заплата); усталені епітети (дівчина чорнобривая, сира земля); зменшувально-пестливі слова (чарівниченька, зіллячко) та інверсії (Котра дівчина чари добре знала), діалоги, метафори („З чотирьох дошок темная хата”).

11. Дайте визначення народної думи.

Думи — народні ліро-епічні пісні переважно героїчного характеру про важливі події історії України (починаючи з XV ст.), виконувані народними співцями речитативом (співом-декламацією) під акомпанемент кобзи чи ліри.

12.На які групи поділяються народні думи? Наведіть приклади дум обох груп.

Думи поділяють на дві основні групи: історичні й побутові, історичні думи відтворюють зміст героїчної боротьби українського народу проти своїх поневолювачів (турків, татар). До них належать „Козак Голота”, „Самійло Кішка”, „Плач невольників”. У побутових думах дістали своє відображення питання моралі, по-інших стосунків, соціальної несправедливості („Удова і три сини”, „Брат і сестра” тощо).

13.Назвіть теми народних дум.

Страждання невільників у турецькій неволі, боротьба українського народу за визволення з-під гніту експлуататорів у XVII ст.; відображення класових суперечностей між козацькою старшиною та простим рядовим козацтвом, виступи проти „своїх” панів; розповідь про діяльність історичних героїв, що стали на чолі визвольної боротьби — Богдана Хмельницького і його сподвижників — Максима Кривоноса, Івана Богуна, Нечая Морозенка; показ проблем моралі, людських взаємин.

14. Що спільного у народної думи та історичної пісні?

Ці два жанри усної, народної творчості дуже близькі. У них подібна тематика, пов’язана з героїчною боротьбою народу проти гнобителів, але якщо пісня співається, то дума виконується речитативом, тобто повільним проказуванням, наближеним до співу. Дума (на відміну від пісні) має нерівноскладові рядки, переважно дієслівне римування. Виконують думу у супроводі народного інструмента, який називають кобзою, бандурою або лірою. Тому виконавців дум називають кобзарями, бандуристами, лірниками.