Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Фольклор

Мегазбірка найкращих учнівських творів

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - З ДАВНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

1. Коли було знайдене „Слово”?

2. Хто знайшов та оприлюднив „Слово про похід Ігорів”?

3.Розкрийте зміст звернення Святослава у „золотому слові”.

Це заклик до єдності Руської землі.

4.Назвіть символічно-міфологічні образи „Слова...”.

Дуже часто згадуються язичницькі боги: співець Боян — „Велесів онук”, у чварах князівських гинуло „майно Дажбожого онука”, вітри — „Стрибожі онуки”, князь полоцький Всеслав наділений рисами чарівника-вовкулаки, Хорс — це сонце. У „Слові...” згадано Велеса як першого поета-співця, а Бояна як його „онука”; Дажбога — як якогось старовинного князя, „онуками” якого є сучасні князі; Хорса, якого міфологія вважала богом сонця; міфологічну постать Стрибога — батьки вітрів.

5. Які міфологічні постаті слов'янського фольклору згадані в „Слові...”?

Діва Обида, Дів, Троян тощо.

6. Які фольклорні жанри найбільш використовуються в „Слові...”?

В поемі найбільше відчувається використання двох фольклорних жанрів: „плачу” (плач Ярославни з традиційними для плачу зверненнями до сил природи) і пісенних прославлянь — „слав” (величання князів і дружини у кінцівці твору). Відчувається також зв’язок з народною піснею.

7. В якому епізоді поеми відчуваються казкові мотиви ?

Епізод втечі князя Ігоря з полону має казкові мотиви: герой перетворюється на сокола, з ним розмовляє річка Донець.

8. Наведіть приклади використання тропів в „Слові...”.

Епітети (чорнії тучі, Боян віщій, сірий вовк, сизий орел), метафори („скаче лютим звірем”, „вовком”, „скочив горностаєм у комиш, білим гоголем на воду...”), порівняння („на Немизі, як снопи, стелять голови”), гіпербола (князь Святослав „Наступив на землю половецьку, притоптав могили та яруги, замутив ріки та озера, висушив потоки та болота”.

9.Наведіть приклад афористичності мови „Слова...”.

Дружинники „шукають собі чести, а князеві слави”, вони хочуть „напитися Шоломом з Дону”; під час битви „русичі великі поля червоними щитами перегородили”.

10. Назвіть жанр „Слова...”.

Ліро-епічна поема.