Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Дрозд Володимир
Коцюбинський Михайло
Назарук Осип

Мегазбірка найкращих учнівських творів

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

1.Дайте визначення пригодницької літератури.

Пригодницька література — різновид художньої прози; твір, сюжетну основу якого становить розповідь про незвичайні пригоди, захоплюючі мандрівки, географічні відкриття тощо. Пригодницькій літературі властиві гостра фабула, швидкий і несподіваний розвиток подій, мотиви переслідування, загадок і таємниць. Пригодницька література відзначається героїко-патріотичним пафосом, романтикою праці та наукових відкриттів, тісно пов’язана з науково-фантастичною і детективною літературою.

2.Назвіть ознаки індивідуального письменницького стилю Коцюбинського. Лаконічність, гранична стислість композиції, глибина та багатство ідейно-тематичного змісту, майстерне розкриття психології людини. Пейзажі у М. Коцюбинського відтіняють і доповнюють переживання і настрої персонажів, вони глибоко пов'язані із сюжетом та ідеєю.

3.Назвіть провідний жанр малої прози Коцюбинського після 1901 р. Соціально-психологічна новела.

4.Визначте тематику соціально-психологічних новел Коцюбинського.

У більшості новел зображено події часів революції 1905 p., а основна увага приділяється розкриттю настроїв представників різних соціальних верств, які мали різні соціально-політичні переконання.

5.Визначте тематику новел Коцюбинського останніх років його життя.

У новелах останніх років життя Коцюбинський виступає проти обивательщини, обмеженості інтересів особистими вигодами та власним спокоєм, протиставляючи цьому життя змістовне (Новела „Лист”, 1911).

6. Які історичні події лягли в основу повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною” ?

7. Кого уособлюють образи Остапа та Соломії?

8.Яку ціну довелося сплатити Остапу за волю?

Втрата Соломії, самотнє життя на чужині.

9. Сформулюйте ідею повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”.

10. Визначте жанрові особливості твору М. Коцюбинського „Дорогою ціною”.

До теми „Проза О. Назарука”

1. Коли створювалася повість „Роксоляна”?

Повість „Роксоляна” писалася з 1918 по 1926 рік.

2. Які історичні події лягли в основу повісті О. Назарука „Роксоляна” ?

3. Хто є головними героями повісті і коли вони жили ?

Головні герої повісті — Сулейман Величний і дівчина-русинка Настя Лісовська. Їх прототипи — історичні постаті Сулейман та Роксолана — жили на зламі Середньовіччя й Нових часів, як і герої твору.

4.Яким було на той час (XVI століття) становище українського народу? Український народ, на думку істориків, переживав у цей час найглибший занепад. Державність його була зруйнована, народ був в тяжкій неволі під владою Литовсько-Польського князівства. На країну постійно нападали турки і татари, щоб заволодіти землями та збагатитися через продаж невільників у рабство. Козаки намагалися боронити рідні землі від цих розбійницьких набігів.

5. Який твір наштовхнув Назарука на створення літературного образу Роксолани?

Історична повість Михайла Орловського „Роксолана, чи Анастасія Лісовська” потрапила до рук О. Назарука у Кам’янці. З цього часу 12 років письменник працював над створенням образу легендарної Роксолани.

6. Назвіть прототипів головних героїв повісті.

7.Що, за Назаруком, зробила Роксоляна як дружина султана для України ?

8. Назвіть риси характеру героїні, які свідчать про її суперечливість.

Милосердя та жорстокість, піклування про українських бранців та жорстокі методи боротьби за трон, любов до своїх дітей та вбивство спадкоємців султана, які і заважали її дітям зайняти трон тощо.

9. Чому кохання до Сулеймана стало для Роксоляни проблемою ?

Сулейман — ворог християн.

10. Чим увічнила себе султанша в людській пам’яті?

Будівництвом лікарень та їдалень для бідних, милосердям до бранців, освіченістю та мудрістю.

11. Дайте визначення історичної та художньої правди.

Історична правда — відтворення реальних фактів; те, що є чи було насправді. Художня правда — це вимисел письменника, узагальнення ним історичних матеріалів за допомогою фантазії чи творчої уяви в яскравих художніх образах і картинах того, що могло бути в дійсності, на тлі певних історичних подій.

До теми „Проза В. Дрозда”

1. Назвіть характерні риси химерної прози.

Дайте визначення химерної повісті.

„Химерна” повість — значний за обсягом прозовий твір, у якому розповідається про неймовірні події, де реалістичне поєднується з фантастичним, умовним, засоби іронії, гротеску, театральності — із елементами фольклорної та міфологічної поетики. У „химерних” творах відбуваються дивовижні метаморфози з персонажами, зміщення подій у часі й просторі.

3. На міть ознаки химерної повісті у творі „Ирій”.

4.Що є центром дроздовського мікрокосму?

Пакуль.

5.Доведіть цитатами з тексту, що Михайло наче розіп’ятий між містом і селом: коли мешкав у селі, думав про місто, а в місті думав про село.

6.Як виглядає у мріях Михайла казкова країна майбутнього?

„...й ночує на ясно-зелених пагорбах, де карасі надвечір вичалапують на піщаний берег і лагідно бесідують із щуками, де вовчиці вигодовують своїм молоком ягнят, а лисиці наглядають за курчатами, аби ті не заблукали у лісових нетрях...”; „...звідки дме теплий вітер, що приносить відлигу у найлютіші морози...”; „...край морозива в крихких відерцях, які обгризаєш, наче шкурку груші, аби потім надовше лишився в роті смак солодкого молока... країна морсу, ситра і халви...”; „...звідки кінщик привозить щотижня нові кінофільми, а бібліотекар — книги і де ці кінофільми знімаються, а книги пишуться та друкуються незбагненно розум ними і освіченими людьми...”; „...де існує насправді те ідеально прекрасне життя, про яке тобі з першого шкільного дня розповідають учителі і про яке так гарно пишеться в книгах, країна молочних річок і медових берегів...”.

7.Назвіть риси психологічного портрета Михайла — головного героя повісті. Начитаний та розумний, мрійник та фантазер, працьовитий і турботливий,любить природу і відчуває її красу, романтик (прагне героїчного і подвигу), має багату уяву і почуття гумору, мужність і благородство, готовий до самопожертви, чесний, правдивий, трохи марнославний.

8.Які духовні цінності проповідує автор у творі?

9.Що, на думку письменника, є швидкоплинним ?

Світогляд, який зазнає змін, коли формується, захоплення, закоханості, погляди та уявлення, фантазії та мрії. Швидкоплинним можна вважати і прагнення матеріального збагачення; містечкове мислення, корисливість та егоїзм.

10.Визначте ключовий епізод повісті.

Якщо на початку твору Пакуль для Михайла — болото, з якого треба вирватися, а Ирій — щось недосяжне, високе, то пізніше юнак доходить думки: не Ирій — „країна твого майбутнього, а Пакуль”. Чому? Та тому, що Пакуль — „це країна твого першого слова, першої любові, першої ненависті; Пакуль — це твій Ирій, що в нього ти до кінця днів своїх повертатимешся... Пакуль — це ти сам”. Цей епізод у повісті можна назвати ключовим. Де б людина не була, її завжди притягує до домівки, душа переповнюється спогадами.

11.Знайдіть у тексті оповідання „Білий кінь Шептало” доказ того, що в тоталітарному суспільстві знищується те людське, що було принесене культурою, колективні бажання не дорівнюють індивідуальним прагненням людини.

12.Які методи впливу на людину в тоталітарній державі показано в оповіданні „Білий кінь Шептало” ?

Покарання за непослух: „Свистів батіг, і вибухав лайкою Степанів голос”; „Батіг гострий, наче коса, — з чіпкої білої сириці, він (кінь) біжить по стерні, а батіг жалить, жалить”; маніпулювання людиною, її волею: „Шепталові подумалося, що весь сьогоднішній вечір — і коли біг, вирвавшись із хлопчачих рук, і коли ви гулювався серед високих трав та в річці — він відчував владну Степанову руку”; нещирість суспільної поведінки людини: „Він тільки прикидався покірним і рвав голоблі з останніх сил”; відчуття залежності від можновладців на рівні інстинкту: „Так застоялий жеребець змагається з вітром у прудкім бігу по колу, напнувши довгі віжки, один кінець яких тримають сильні руки”.

13.Що не сподобалося радянським критикам в оповіданні про коня Шептало ?

Як кажуть правники, Шептало створює прецедент: людина, незадоволена умовами тоталітарного суспільства, бунтує. Такого влада допустити не могла. Усім відомі події у Новоросійську, коли була розстріляна мирна демонстрація робочих. Факти придушення спроб щось змінити у Радянському Союзі, на жаль, не поодинокі. Але бунт цей триває лише мить, бо держава має у своєму арсеналі дуже дієві методи впливу на непокірних. Врешті-решт вони спрацьовують: неординарналюдина стає такою, як усі, або живе подвійним життям. Дуже мало залишається тих, хто здатний протистояти системі.

14. Визнайте тему твору.

Розповідь про буденне життя коня Шептала. Алегоричний зміст — боротьба и людській істоті, яка зображується в образі білого коня, особистісного і соціального.

15.Визначте ідею твору.

Людина не повинна губити кращі риси свого характеру, пристосовуючись до обставин. Від цього буде гірше їй самій. Вона має залишатися собою за будь-яких соціальних обставин, оскільки, за словами самого письменника, під впливом соціуму зникає „самобуття” особистості, яке й становить її елітарність.

16.Які проблеми порушено у творі?

Втрата внутрішньої свободи, власного Я; свідома відмова від боротьби за самоствердження; духовне каліцтво і рабство; ілюзорне сприйняття світу.