Всі публікації щодо:
Давня українська література

Мегазбірка найкращих учнівських творів

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1.Який вигляд мали перші рукописні книги Київської Русі?

2.Рукописні пам’ятки періоду Київської Русі.

3. Перекладна література Київської Русі.

4.Значення української середньовічної літератури.

5.Біблія — збірка моральних норм, настанов, які допомагають людству виживати.

6. Біблія — одна з найпопулярніших книг у світі.

7.Біблія — священна книга християнства.

8.Автори Біблії.

9.Біблійні сюжети у світовій культурі.

10.Українські перекладачі Біблії.

11.„Той, хто не знає головних сюжетів Біблії, схожий на людину, позбавлену зору” (Микола Письменний).

12.Моральні уроки Біблії.

13.Оригінальна література Руси-України.

14.„Повість минулих літ” — історична книга і збірка епічних творів.

15.Яким я бачу автора „Повісті минулих літ”.

16. Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури.

17.„Чи легким було життя монаха?” (На основі оповідання про Прохора чорноризця).

18.Києво-Печерський патерик — золота книга українців” (М. Грушевський).

19.Чим приваблює нас постать Нестора Літописця?

20.Перші друковані книги в Україні.

21.„Їхав козак за Дунай” — пісня Всесвіту.

22.Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

23.Філософські погляди Г. С. Сковороди.

24.Християнські морально-етичні ідеали у віршах збірки „Сад божественних пісень”.

25.Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і „сродний труд”.

26. „Чи змінився погляд на загальнолюдські цінності від часів Г. С. Сковороди і до наших днів?”.

27. Відкриваю для себе Г. Сковороду...