Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Квітка-Основ’яненко Григорій
Котляревський Іван

Мегазбірка найкращих учнівських творів

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Що можна вважати головними джерелами поеми „Енеїда”?

Реальну дійсність того часу та народну творчість. Побічними джерелами можна вважати бурлескну та сатиричну літератури XVIII ст., інтермедії до шкільних драм, жартівливі ліричні вірші.

2. Хто і коли видрукував перші три частини твору?

У 1798 р. „Энеида, на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским” вийшла у Петербурзі коштом Максима Парпури без відома і згоди автора.

3. Скільки років Котляревський писав „Енеїду”, якими обставинами це було зумовлено?

4. У якому році і де було відкрито перший пам’ятник І. Котляревському?

1903 року в Полтаві.

5. Що таке алюзія? Чи використовує цей стилістичний прийом І. Котляревський в „Еиеїді” ?

Алюзія — це художньо-стилістичний прийом — натяк на загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт у розрахунку на обізнаність і кмітливість читача, який має витлумачити цей натяк. Так, ввівши в поему образ матері богів Цирцеї, яка живе на острові і характеризується як „люта чарівниця ...дуже злая до людей”, письменник натякає на царювання Катерини II. Є у творі натяк і на запровадження кріпацтва в Україні та його трагічні наслідки для народу: „Пропали всі ми з головами... // Пропали! Як Сірко в базарі, //Готовте шиї до ярма”.

6.Які соціальні проблеми порушує письменник в „Енеїді” ?

Проблеми захисту рідної землі від ворогів; громадянського обов’язку; соціальної нерівності;

моральної нікчемності панства, чиновників, байдужості до інтересів і потреб народу;

паразитичного існування та розгульного способу життя панів; хабарництва чиновників, безкультур’я, зловживання службовим становищем.

7.Яких морально-етичних проблем торкається автор у творі?

Утвердження високих моральних чеснот: добропорядності, поваги до батьків, кохання, вірності, виховання дітей на засадах народної моралі; засудження брехливості, лінощів, зрадливості, нехтування християнською мораллю.

8.Як ставляться до проблеми війни герої твору, а як ставиться автор?

9.Кого вивів письменник в „Енеїді” в образі богів?

10.Що стало поштовхом до написання п’єси „Наталка Полтавка”?

П’єса була написана І. Котляревським для потреб Полтавського театру 1818 р. — саме тоді, коли драматург перебував там на посаді керівника.

11.У чому виявилося новаторство /. Котляревського у п’єсі „Наталка Полтавка” ? Твір написаний розмовною народною мовою. Їй притаманні використання народних прислів’їв і приказок, слів у зменшено-пестливій формі.

Котляревський не тільки зображує персонажів як представників різних соціальних прошарків, а й показує їхній внутрішній світ.

Автор зосереджує увагу передусім на долі людей, а не на піснях і танцях. Побудований твір на народній основі, має концентричну будову.

12.У чому полягає значення творчості І. Котляревського ?

І.Котляревський — фундатор нової української літератури, її перший класик. Його твори — історичний злам у розвитку української літератури, початок нового її етапу.

Письменник перший звернувся до животворних джерел народної мови, зробив її літературною, використав багатющі скарби фольклору та етнографії свого народу, утверджував у літературі реалізм та народність.

Котляревський увів нові жанри: епічну травестійно-бурлескну тему, комічну оперу, водевіль. Утвердив силабо-тонічний вірш, витіснивши важкий силабічний.

П’єсою „Наталка Полтавка” він поклав початок новій українській драматургії. Його твори сповнені непідробного гумору, високої, поетичної, щирої любові до народу.

Т. Шевченко назвав І. Котляревського „батьком”, бо він був талановитим його попередником, родоначальником революційно-демократичного напрямку в українській літературі.

13.Що спонукало Г. Квітку-Основ’яненка звернутися до сентименталізму як мистецького напряму?

Бажання довести недоброзичливцям можливість творити українською мовою „і звичайне, і ніжненьке, і розумне, і полєзне” та бажання розчулити читача.

14.Коли відбуваються події у повісті Г. Квітки-Основ’яненка „Конотопська відьма”? За часів Великої Руїни в період так званої Гетьманщини.

15.Який зміст вкладає Квітка-Основ’яненко в поняття „обвідьмитись”? „Обвідьмитись” для автора — це не зупинятися ні перед чим у боротьбі за ласий шматок, втратити совість через жадобу до збагачення.