Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Мегазбірка найкращих учнівських творів

ПЛАН - Т. ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

I.Т. Шевченко — основоположник нової української літератури. (Заслуга Шевченка насамперед полягає в тому, що він своєю творчістю підніс українську літературу до рівня всесвітньої. Своїми творами Кобзар утвердив народність і реалізм, які сприяли показові життя в усій його розмаїтості та багатогранності. Вірші Т. Шевченка пізнавані, стиль І манеру письма митця не сплутаєш ні з чиєю. Його творчість глибоко самобутня. Свідченням цього є і той факт, що в літературознавчих довідниках є таке поняття, як „шевченківський вірш”. Це означає, що манера письма Шевченка стала взірцем не тільки для українських письменників, а й для представників літератур інших народів.)

II.Поетичний геній Шевченка. (Поетична спадщина Т. Шевченка помістилася в одній книзі — „Кобзар”. До нього входить 237 поезій, різних за змістом і формою, тематикою та жанрами, у них поет торкається найрізноманітніших проблем, багато з яких актуальні й сьогодні.)

1.Жанрове розмаїття творчості Т. Шевченка. (Про унікальність Шевченка як поета свідчить і жанрове розмаїття його доробку. Якщо згадати його ліричні твори, то серед них знайдемо такі жанрові різновиди, як думка, елегія, послання, інвектива, лірична поема, псалом, молитва. Також для творчості Шевченка характерне й взаємопроникнення жанрів.)

2.Тематика творчості Кобзаря. (Надзвичайно широкою є тематика творів поета. Однією з провідних у його доробку є тема жінки та її місця у тогочасному суспільстві. Як зазначав І. Франко: „Не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би так витривало, так гаряче і з цілою свідомістю промовляв в обороні жінок, в обороні їх права на повне, чисто людське життя, котрий би таким могучим словом бичував усе те, що в’яже, деморалізує і тисне женщину. Не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би представив так високо і так щиро людський ідеал жінки-матері”.

Одним із кращих творів цієї тематики є поема „Катерина”. У творі автор розповідає трагічну історію кохання простої українки-селянки та москаля-офіцера. Довелося нещасній випити повну чашу лиха, бо стала вона покриткою. Новим у трактуванні теми стало те, що основну увагу письменник зосередив не на зображенні кохання Катерини, а на показі її страждань.

Завжди хвилювали і хвилюватимуть читачів доля Ганни з поеми „Наймичка”, Марії з однойменної поеми, Лілеї з балади „Лілея” та ін. Усі ці жіночі образи такі різні, але й такі схожі, бо об’єднує їх бажання жінки бути щасливою.

Для багатьох творів письменника характерними є його роздуми про минуле й майбутнє України („Чигрине, Чигрине”, „Великий льох”, „Стоїть в селі Суботові” та ін.).

Значне місце у доробку письменника посідають твори про історичне минуле України. Згадаймо деякі з них: „Тарасова ніч”, „Іван Підкова”, „Гамалія”, „Гайдамаки”. У них поет оспівує козацьку вольницю, прославляє народних месників та їх боротьбу проти кріпосницького та національного гніту. Шевченко часто звертався до цієї тематики, бо був переконаний, що тільки усвідомивши минуле, можна осягнути сучасне.

Звертався поет і до відображення подій сучасного йому життя. Наприклад, у поемі „Сон” поет-патріот змальовує невимовне страждання народу, його злиденне життя та показує моральну деградацію не тільки панівних класів, а й самого царя, зображує трагедію історичної долі України, спричинену її колоніальним становищем.

Провідний мотив творчості Шевченка — любов до України, але поет ніколи не виявляв неприязні до інших народів, навпаки, закликав:

І чужому научайтесь,

І свого не цурайтесь.

Шевченко і сам мав багатьох друзів, які належали до різних національностей, сповідували іншу релігію.)

3.Образність поетичної мови Шевченка. (Щоб досягти більшої виразності своїх творів, Шевченко широко використовує найрізноманітніші тропи — епітети, порівняння, метафори, гіперболи, слова із зменшено-пестливим значенням. Ось опис природи із балади „Причинна”:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.

За допомогою метафор, порівнянь та епітетів Т. Шевченко створив неперевершений романтичний пейзаж.)

III.Значення творчості Шевченка для українського суспільства. (Шевченко — син свого народу, його творчість цінна для нас і сьогодні. Адже головне у ній — любов до рідного краю. Значення поезії Кобзаря в тому, що вона сприяє формуванню в українців самоусвідомлення себе як нації, наснажує їх духовною силою і вірою у краще щасливе майбутнє.)







На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.