Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Багряний Іван
Герасим’юк Василь
Липа Іван

Мегазбірка найкращих учнівських творів

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I.БАГРЯНИЙ, В. ГЕРАСИМ’ЮК, І. ЛИПА - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

1. На які етапи поділяють літературний процес XX ст. ?

Національного відродження (1917—1933); 30—50-ті роки; література кінця 50-х — початку 60-х років; 70—80-ті роки; література 90-х років — постмодернізм.

2.Яка тема була найважливішою у творчості шістдесятників ?

Утвердження самоцінності особи, відродження української духовності.

3.Коли зародився український постмодернізм ?

4.З іменами яких письменників пов 'язаний у першу чергу український постмодернізм ?

5.Як називають відродження української літератури у першій третині XX століття? „Розстріляним Відродженням”.

6.Що спільного є у творчості письменників-емігрантів?

По-перше, письменники, сумуючи за Україною, створювали ідеалізований образ Батьківщини, з якою відчували нерозривну єдність; по-друге, творчість багатьох митців спрямовувала свій погляд в історичне минуле України; по-третє, вони переймалися майбутнім України й української літератури.

7.Яких проблем торкається І. Багряний у романі „Тигролови” ?

Добра і зла, причин трагічності буття людини в тоталітарному суспільстві, життя та смерті, межі людських можливостей, морального вибору, справедливості і кари, героїзму людей у боротьбі проти тоталітарного режиму, особистої відповідальності кожного та її обсяг, людини і природи, родинних взаємин, вірності традиціям предків, кохання і волі до життя.

8.Назвіть передумови виникнення зорової поезії.

9.У чому полягають особливості візуальної (зорової) поезії?

10.Який філософський смисл вкладає В. Герасим’юк у ритуал чоловічого танцю аркана?

11.До якого виду лірики належить вірш „Жива ватра” В. Герасим’юка?

До філософської лірики.

12.Що називається притчею?

Притча — це повчально-алегоричне оповідання з яскраво вираженою мораллю.

13.Визначте основні елементи сюжету притчі І. Липи „У невідому путь”. Експозиція: розповідь про життя черепахи в долині, сите й безжурне. Зав’язка: рішення тварини піднятися на вершину гори, туди, де сонце, місяць

та небесна блакить, які вона так любила.

Розвиток дії: розповідь про нелегку подорож черепахи.

Кульмінація: черепаха на вершині гори.

Розв’язка: усвідомлення героїнею того, що її сподівання не виправдалися — досягнувши вершини гори, вона не здобула того, чого прагнула.

14.Чи випадково головною героїнею притчі І. Липа робить черепаху?