Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Вороний Микола
Олесь Олександр

Мегазбірка найкращих учнівських творів

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. ВОРОНИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

1.Представником якої течії модернізму був Олександр Олесь ?

2.Назвіть характерні ознаки символізму.

Бунт проти антилюдяного суспільства, переважання творів екзотичної та забороненої тематики, надмірна увага до підсвідомого, широке використання мови' символів.

3.Які чинники вплинули на формування Олеся як символіста ?

Передусім це вплив попередників, використання ними образів-символів фольклору, християнської символіки та народної міфології. У творчості письменника предмети навколишньої дійсності набувають символічного звучання, що й лежить в основі естетичної концепції письменника та його символістської поетики.

4.Яка ознака символістської лірики Олександра Олеся є визначальною? Сугестивність, тобто навіювання певних уявлень, асоціацій, настроїв. Це надає ліриці Олеся таємничості, сприяє розширенню художнього світу митця, дає можливість читачеві почути і побачити у творі письменника те, що йому найбільше подобається.

5.Якими мовностилістичними засобами часто послуговується поет ? Найулюбленішою стилістичною фігурою Олеся є градація. Також він використовує народнопоетичну символіку та власну. Із засобів милозвучності застосовує асонанс, алітерацію, звуконаслідування, повтори, обрамлення, а також талановито використовує віршові розміри і рими.

6.Вкажіть ознаки символізму в поезії О. Олеся „О слово рідне! Орле скутий!” Використання міфологічних образів космічного простору (сонця, неба, зірок), образів з Біблії (судні дощі, слово-меч).

Використавши оригінальні символи, автор стверджує: слово-меч захищає, стає на оборону рідної землі, а слово-сонце, освітивши край, вселяє надію в безсмертя народу.

7.Як у поезії „Лебідь” поєднуються українські народні міфи та біблійні символи?

8.Що в драматичному етюді „По дорозі в Казку” символізує вінок із терну й маку? Пролиту кров і жертовність.