Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Найкращі учнівські твори

Образ Івана Підкови — козацького отамана (за поемою „Іван Підкова”) - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

   Було колись — в Україні

   Ревіли гармати;

   Було колись — запорожці

   Вміли панувати.

   Т. Шевченко

Увагу багатьох людей привертало славне минуле України. Не один митець присвятив свої твори тому ж феноменові Запорозької Січі. Але, на мій погляд, ніхто так поетично не оспівав „славу козацьку”, як Тарас Шевченко. У минулому рідного краю увагу Великого Кобзаря привертав перш за все героїзм народу, його безмежна відвага, сміливість.

Тяжкою була доля українського народу за часів турецько-татарської навали. Скільки беззахисних людей було вбито, полонено в рабство! Єдиним захисником українців від хижацьких нападів ворога було січове козацтво. З метою попередження набігів орд та визволення полонених влаштовували запорожці морські походи на Крим і Туреччину. Один з таких походів покладено в основу поеми „Іван Підкова” Тараса Шевченка.

Іван Підкова був одним із керівників визвольної боротьби українського народу проти турецько-татарських загарбників. І хоча ніяких відомостей про його участь в морських походах немає, Тарас Шевченко припустив, що він міг бути не тільки учасником, а й ініціатором такого походу.

У творі не змальовано власне битву запорожців з ворогом, немає картин покарання загарбників чи визволення полонених. Але сам факт походу на Царград у відносно спокійний час говорить про мужність народних месників. Не лякають козаків ні „чорні хмари”, ні синє море, що „звірюкою то стогне, то виє”, ні „хвилі, як ті гори: ні землі, ні неба”, не мліють їхні серця, бо „тільки того й треба”. Дивиться уважно отаман, чи не видно ворога:

   Поглядає сюди-туди —

   Де-то буть роботі?

Кількома рядками поет окреслює одностайність усієї січової громади, що так приваблювала його в козацтві. Так, на пропозицію отамана „поїхати в гості” в Царград, запорожці разом „заревіли”, погоджуючись. Отамана в поемі зображено розсудливим, мудрим керівником, що пам'ятає про свої моральні обов'язки перед рідним народом і є прикладом для січовиків.

Велике значення у справі пробудження і зміцнення національної самосвідомості українців Тарас Шевченко надавав відображенню в літературі історії нашої країни. Тому так часто, читаючи спадщину Великого Кобзаря, ми ніби гортаємо героїчні сторінки історії українського народу.