Українська література - розробки уроків

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Роль гумору в житті українців. Леонід Глібов — визначний український байкар, поет. Сатиричне змалювання сучасної авторові судової системи у байці «Щука». Побудова байки

Всі публікації щодо:
Глібов Леонід

Мета: дати поняття про гумор та сатиру, їхню роль у житті українців; поглибити знання учнів про байку , її будову та особливості; вчити аналізувати, визначати ідейно -тематичне спрямування, пояснювати алегоричні образи; розвивати пам'ять, образне мислення; виховувати кращі людські якості.

Обладнання: портрет Л.І.Глібова, таблиця «Жанри гумористичних творів», збірки творів байкарів, ілюстрації, аудіозапис байки, дидактичний матеріал

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

-  Чому в народі говорять, що сміх додає життя?

-  Чому і над чим сміється людина?

-  Який буває сміх?

-  Яке значення має гумор для українців?

-  Як ви сприймаєте гумор?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Вступне слово вчителя.

Українці в усі часи любили дотеп і вдалий жарт, уміючи доречно вставити влучне слово, кепкували не тільки над собою, але й над іншими. Кожен з нас на власному прикладі може переконатися в тому, наскільки приємнішим стає життя, якщо в ньому є над чим посміятися і чому порадіти відповідно. Не даремно люди кажуть, що сміх продовжує людське життя. Кожен може пригадати власне життя і те, як йому довелося посміятися в компанії друзів або кого-небудь ще. Думаю, що кожен з нас може згадати, наскільки піднімався настрій, краще ставало йому на душі, і як добре він проводив час, коли сміявся. Сміятися треба вміти так, щоб не образити. Не поранити людську душу. Із сивої давнини до нас дійшли народні анекдоти та байки, які упродовж століть веселили людей, застерігали їх від помилок, повчали.

Продовжуючи народну традицію, багато письменників розповідали у своїх творах смішні епізоди, зображували комічних персонажів Протягом тривалого часу майстри художнього слова розвинули народні традиції сміхової культури, збагатили її новими темами та жанрами.

Гумористичні та сатиричні твори дуже різноманітні за жанрами. Це і анекдоти, і усмішки, і гуморески, і співомовки, і байки. (таблиця)Саме про байки ми і поговоримо на сьогоднішньому уроці.

2. Повідомлення учнів про виникнення байки.

3. Слово вчителя

Що ж таке байка?

Байка — невеликий алегоричний твір повчального змісту

Алегорія — художній прийом інакосказання, зображення людських рис і характерів за допомогою образів тварин, предметів, рослин та людського життя. (запис у зошити)

Байка має оповідну частину — фабулу і мораль — повчання.

Особливості байки:

Розповідь про подію;

Невелика кількість дійових осіб;

Алегорична спрямованість;

Повчальна значимість (мораль0

Складається з двох частин: розповідної та повчальної.

4. Самостійне опрацювання статті підручника про Л.І.Глібова.

Бесіда

Де народився Л.І.Глібов? (на Полтавщині)

Коли навчився читати? (у 7 років)

Хто давав йому уроки арифметики? (пан Родзянко)

Де навчався? (Полтавська гімназія, Ніжинський ліцей вищих наук)

Як називалася його перша поетична збірка? («Стихотворения Леонада Глебова»)

Коли Леонід Іванович почав писати байки? (під час навчання в Ніжинському ліцеї вищих наук)

Подаючи свої твори до друку у львівський журнал «Дзвінок», Л.І.Глібов підписував їх псевдонімом Дідусь Кенир. У творчому доробку Л.І.Глібова 107 влучних байок, недарма І.Франко назвав його «найкращим українським байкописом».

Письменник змальовує у творі комічні ситуації, через які висміює різноманітні пороки. Різновидами комічного є гумор і сатира

Гумор — відображення смішного в характерах людей або в їхньому житті.

Сатира - нищівне висміювання вад окремої людини або всього суспільства.

5. Інтерактивна вправа

«Поєднай пари»

Основна ознака байки - це алегоричність, пропоную з’єднати стрілочками вади людського характеру з назвати тварин, що їх уособлюють.

Лисиця

Неуважність

Осел

Зажерливість

Вовк

Хитрість

Слон

Боягузтво

Ведмідь

Неповороткість

Щука

Хижість

Ґава

Непосидючість

Заєць

Дурість

Мавпа

Хитрість

6. На уроці ми познайомимося з байкою Л.Глібова «Щука». А яка ж насправді ця риба? Відшукайте щуку на малюнках. Під яким номером ця риба?

Слово «щука» - праслов’янське, утворене від «щуп» - худющий. Через те, що ця риба довга, у воді вона здається тонкою, худою. Щуки можуть досягати в довжину понад 1.8 метра, ваги — 35 кг. Живуть вони до двохсот років. Ця риба живиться іншими рибами, меншими за розміром, жабами, навіть пташенятами. Плаває дуже швидко. Щука, дійсно, може уособлювати зажерливість.

6. Читання байки «Щука» (аудіозапис)

7. Обговорення змісту байки за питаннями:

Яка шкода була заподіяна Щукою мешканням ставка?

Яких зусиль було докладено для того, щоб спіймати Щуку? Як сказано про це у творі?

Хто був суддями? Про це свідчить?

Які стосунки склалися між Щукою і Лисицею?

Яке рішення спочатку прийняли судді?

Що запропонувала Лисиця?

Чому судді поміняли рішення, послухалися Лисицю?

Кого, на вашу думку, висміяв автор у образах байки?

Доведіть, що «Щука» Л.Глібова — це байка.

Очевидно, що судді під впливом хитрої Лисиці прийняли абсурдне рішення. Слова з байки «І Щуку кинули у річку…» стали крилатими. Якщо хочуть сказати, що когось замість покарання винагородили, то вживають саме цей в’їдливий вислів

8. Виразне читання байки учнями

9. Складання паспорту твору (колективно)

1.

Автор

Л.І.Глібов

2.

Назва

«Щука»

3.

Жанр

Літературна байка

4.

Тема

Зображення несправедливого суду над Щукою

5.

Ідея

Засудження дій судочинства, їх безглуздості, а через образ Лисиці — підступності, хитрості хабарництва.

6.

Основна думка

«Як не мудруй, а правди ніде діти. Кінців не можна поховать …».

7.

Мораль

Судді зобов’язані діяти відповідно до законодавства, а не підтримувати зацікавлену особу (Лисицю). Засудження хабарництва, несправедливості, лицемірства.

8.

Герої твору

Щука, Лисичка, два Осли, Шкапа, два Цапи,автор.

9.

Художні засоби

Епітети: «нікчемна Шкапа», «народ …добрячий та плохий», «линів гарненьких»;

Метафора: «ніхто життя не мав», «чутка у гаю була», «шле — то щупачків…»

Пестливі слова: Лисичка, мокренькі, старенькі, частенько, темненько.

Риторичні оклики: «Хто ворогів не мав!», «У річці вражу Щуку утопить!», «Розумна річ!»

ІV. Розв’язування тестових завдань (Індивідуальна робота)

1. Л. І. Глібову належить псевдонім а) Марко Вовчок; б) Дідусь Кенир; в) Панас Мирний.

2. Скільки байок написав Л.І.Глібов? а) 57; б) 107; в) 207.

3. Байкою називається а) коротке оповідання комічного змісту з несподіваним і дотепним закінченням; б) невеликий алегоричний твір повчального характеру; в) невеликий за обсягом художній твір, в якому зображено персонажів та комічні події в жартівливому тоні.

4. Байка має таку будову: а) оповідна частина - фабула, мораль — повчання; б) зачин, основна частина, кінцівка; в). вступ, основна частина, висновок.

5. Художній прийом іносказання, зображення людських рис і характерів за допомогою образів тварин, явищ, предметів називається а) уособленням; б) персоніфікацією; в) алегорією.

6. За які провини Щуку було притягнено до суду? а) за лицемірство; б) за образу суддів; в) за те, що у ставу ніхто життя не мав.

7. Л. Глібов говорить про суддів, що це народ: а) хитрий і розумний; б) добрячий та плохий; в) справедливий та чемний.

8. Лисиця в суді була представлена як: а) стряпчий; б) секретар; в) свідок.

9. У чому була суть першого вироку, який винесли судді по справі Щуки? а) Ув’язнити на один рік; б) зварити з неї юшку; в) повісити на вербі.

10. Яку пропозицію подала Лисичка суддям стосовно покарання Щуки? а) Спалити живою на вогнищі; б) кинути у річку; в) миттєво розстріляти;

11. Кого з героїв твору Л. Глібова «Щука» стосується прислів’я: «Не те в Кузьми на умі»? а) Щуки; б) Лисиці; в) Цапа.

12. Яка думка про правду висловлюється у творі? а) «Правда і у вогні не горить, і у воді не тоне»; б) «Добрі вісті не лежать на місці» ; в) «Як не мудруй, а правди ніде діти».

Самоперевірка за ключем:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

б

б

а

б

в

б

а

в

б

б

в

V. Творча робота

Вибрати з-поміж прислів’їв ті, які співзвучні з головною думкою байки «Щука».

До роботи плачучи, а до танців скачучи.

Яка совість — така й честь.

Дружній череді вовк не страшний.

Ангельський голос, та чортова думка.

Не слова красять людину, а добрі діла.

Слова ласкаві, та думки лукаві.

Додатковий матеріал

ФІЛВОРД «Герої байки»

А

Т

Л

О

Р

Е

Ш

Ц

В

Л

И

С

И

Ч

К

А

Т

В

І

Л

Е

В

А

П

О

К

О

И

Л

И

П

И

Р

У

Х

Щ

У

К

А

З

Гра «Розшифруй слово»

1. Й,А,К,А,Б

2. А,Р,А,Т,И,С

3. Р,О,М,У,Г

4. Г,О,Л,Е,А,Р,Я,І

5. Р,А,Л,Ь,О,М

VІ. Підсумок уроку

Усі образи в байці «Щука» є алегоричними. За масками криються типові персонажі з реального життя. Письменник бачив навколо себе суспільну несправедливість і не міг з нею змиритися, тому засудив її у своєму творі. Бо кожному українцеві по-справжньому болять негаразди та нечесність у своїй рідній землі. Леонід Глібов у байці «Щука» зображує сучасну йому систему судочинства, і змальовував узагальнені образи суддів та працівників судової системи. Автор наголошує на проблемах нерозумності деяких державних працівників.

Байки Л.І.Глібова, його ліричні вірші, збагатили скарбницю української культури, здобули широке визнання в народі й забезпечили їхньому авторові вдячну пам'ять нащадків.

Метод «Незакінчене речення»

Я не знав, а тепер знаю…

VІІ. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VІІІ. Домашнє завдання.

Навчитися виразно читати байку «Щука», скласти і записати в зошити цитатний план, зробити ілюстрації.