Українська література - розробки уроків

Контрольна робота. Українська література 1920-1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України

Всі публікації щодо:
Турянський Осип

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми; розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: різнорівневі завдання.

Перебіг уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи

Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., ІІ рівня — 2 б., III рівня — 3 б.

ІІІ. Проведення тестової контрольної роботи

Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. У час свого розквіту театр «Березіль» налічував ... акторських студій

А Шість

Б Сім

В Вісім

Г Десять

2. Національно-визвольний рух в Україні часів революційного перевороту та його результати показано у творі Ю. Яновського

А «Майстер корабля»

Б «Вершники»

В «Чотири шаблі»

Г «Жива вода»

3. «Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола...» є епіграфом найвідомішого твору В. Підмогильного:

А «Остап Шаптало»

Б «Невеличка драма»

В «В епідемічному бараці»

Г «Місто»

1. «Королем українського тиражу» сучасники називають

А В. Підмогильного

Б Остапа Вишню

В Б.-І. Антонича

Г О. Туринського

2. Таврійське містечко Олешки посідає особливе місце в літературному розвитку

А В. Підмогильного

Б Ю. Яновського

В Остапа Вишні

Г М. Куліша

3. Прозовим твором Б.-І.Антонича є

А «Зелена євангелія»

Б «Книга Лева»

В «Привітання життя»

Г «Три мандоліни»

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Розкрийте особливості розвитку драматургії й театру 1920-х рр.

2. Порівняйте мисливські усмішки з пейзажними описами в інших творах (за вибором).

3. Висловіть власну думку про вартість мистецтва, грошей, почуттів людини (за твором «Поза межами болю» О. Туринського).

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

✵  «Природа в новелах «Подвійне коло» й «Шаланда в морі» Ю. Яновського»;

✵  «Ліризм «Мисливських усмішок» Остапа Вишні»;

✵  «Над чим сміється М. Куліш у комедії «Мина Мазайло».

Варіант II

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. Тема «Трьох синів» П. Тичини й «Матері» М. Хвильового — тема згуби матері, роду, нації постає у творі Ю. Яновського

А «Майстер корабля»

Б «Подвійне коло»

В «Чотири шаблі»

Г «Жива вода»

2. «Він був яскравою творчою індивідуальністю... Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але також усвідомлював усі її слабкості...»,— так писав ще в 50-х рр. XX ст. Г. Костюк у діаспорі про

А Ю. Яновського

Б Остапа Вишню

В В. Підмогильного

Г М. Куліша

3. Однією з найдотепніших усмішок Остапа Вишні, присвяченої М. Рильському, є

А «Як засмажити коропа»

Б «Як варити і їсти суп із дикої качки»

В «Дика гуска»

Г «Дикий кабан або вепр»

4. Органічний зв’язок п’єс «97» та «Комуна в степах» М. Куліша особливо відчутний з творчістю

А М. Старицького

Б І. Карпенка-Карого

В О. Олеся

Г В. Винниченка

5. «Учнівською» першою збіркою Б.-І. Антонича вважають

А «Три перстені»

Б «Зриви і крила»

В «Вітражі й пейзажі»

Г «Привітання життя»

6. 31 березня 1922 р. прийнято вважати датою народження

А Наддніпрянського українського професійного театру

Б Українського етнографічно-побутового театру

В Харківського театру імені І. Франка

Г Театру «Березіль»

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Охарактеризуйте маргінальний образ українського інтелігента.

2. Висвітліть актуальність проблем, порушених у п’єсах М. Куліша.

3. Поясніть роль народнопісенних тропів у «Вишнях», специфіку пейзажів, символіку образів «Дороги» (за творчістю Б.-І. Антонича).

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

✵ «Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» Ю. Яновського»;

✵ «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної чуттєвості» (О. Туринський);

✵ «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Антонича).

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Празька поетична школа» української поезії та її представники».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.